Semiootika osakond

Jakobi 2, III korrus, ruumid 302-314, 317-318
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5933

Telefon: (+372) 737 5933, raamatukogu 737 5413
Thomas A. Sebeoki memoriaalraamatukogu: ruum 333
Osakonna raamatukogu: ruum 329
Õppejõudude kabinetid: ruumid 302304 ja 307314
Loengu- ja seminariruumid: 305 ja 306

 

Tiit Remm
osakonna juhataja, semiootika teadur
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • linnasemiootika
 • ruumisemiootika
 • sotsiosemiootika
Timo Maran
ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 6139
Jakobi 2-311

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • ökosemiootika
 • ökokriitika
 • mimikri teooria
 • Eesti looduskirjandus
Andreas Ventsel
poliitika- ja sotsiosemiootika professor
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 5562 9976
Jakobi 2–314

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • poliitika semiootika
 • online-kommunikatsiooni semiootiline analüüs
 • kultuurisemiootika
 • poststrukturalistlik diskursuseteooria
Mihhail Lotman
semiootika külalisprofessor 0,1 k
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 5934
Jakobi 2–307

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • üld- ja kultuurisemiootika
 • värsisemiootika
 • retoorika ja poeetika
 • filmianalüüs
 • tekstiteooria
 • vene kirjandus
Maarja Ojamaa
semiootika kaasprofessor
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-314

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • digikultuuri semiootika
 • kultuurihariduse semiootika
 • kultuuriline autokommunikatsioon ja transmeedialisus
Silvi Salupere
semiootika lektor
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
+372 737 6154
Jakobi 2-314

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • semiootika ajalugu
 • semiootika metakeel
 • Juri Lotmani kultuurisemiootika
Anti Randviir
semiootika lektor, semiootika ja kultuuriteooria doktoriõppe programmijuht
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 5934
Jakobi 2-309

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • sotsiosemiootika
 • ruumisemiootika
 • subkultuuride uuringud
 • semiootika kirjelduskeel
Katre Pärn
semiootika nooremlektor, semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõppe programmijuht
Jakobi 2-302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • kultuurisemiootika ja -analüüs
 • filmi- ja meediasemiootika
Mari-Liis Madisson
semiootika teadur
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–313

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • kultuurisemiootika
 • poliitikasemiootika
 • meediasemiootika
 • identiteediloomeprotsessid
 • online-kultuur
 • vandenõuteooriad
Nelly Mäekivi
semiootika teadur, semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe programmijuht
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • etoloogiline ja antropoloogiline zoosemiootika
 • inimeste ja teiste loomade kommunikatsioon
 • ökosemiootika
 • hübriidsete keskkondade semiootiline analüüs
 • loomaaia bioloogia
Silver Rattasepp
semiootika teadur 0,5 k, semiootika magistriõppe programmijuht
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–304

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • posthumanism
 • elurikkuse filosoofia
 • zoosemiootika
 • teadusfilosoofia
Riin Magnus
semiootika teadur 0,75 k
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • linna ökosemiootika
 • Jakob von Uexkülli biosemiootika
 • inimese ja teiste loomade vaheline kommunikatsioon
 • võõrliikide semiootika
Yekaterina Lukina
semiootika ja kultuuriteooria nooremteadur 0,5 k
MA (semiootika)
Jakobi 2–304
Karl Joosep Pihel
semiootika nooremteadur 0,5 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–314
Eva Lepik
raamatukoguhoidja 0,75 k
+372 737 5413
Jakobi 2-333
Tuuli Pern
välissuhete spetsialist 0,5 k
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
+372 737 5954
Ulvi Urm
vastutav sekretär
+372 737 5933
Jakobi 2-317
Martin Oja
tegevjuht
MA (semiootika ja kulturoloogia)
Jakobi 2–314
Ulla Juske
tegevjuht (tööleping peatatud)
MA (semiootika ja kultuuriteooria)