Autor:
Tartu Ülikooli Kirjastus

Doktorandile

Kõik Tartu Ülikoolis kaitstavad doktoritööd kirjastab Tartu Ülikooli kirjastus. Doktorandile vajalik teave on koondatud lehele https://ut.ee/et/doktoriope. Vt ka üldisi nõudeid käsikirjadele (doktoritööde puhul võivad erialati kehtida teised nõuded).

TÜ raamatukogu repositooriumis olev väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda harilikult originaalpublikatsioone. Neid on võimalik lugeda paberversioonist, mis on saadaval TÜ raamatukogus.

Tartu Ülikooli kirjastus ei tegele väitekirjade müügiga ega vahenda väitekirjade autorite kontaktandmeid. Autori kontaktandmed leiab PDF-faili lõpuosast, kui autor on need avaldanud.

Doktoriväitekirjade alamsarjad:

Dissertationes archaeologiae Universitatis Tartuensis
Dissertationes astronomiae Universitatis Tartuensis
Dissertationes biologicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes de mediis et communicationibus Universitatis Tartuensis
Dissertationes de studiis dramaticis Universitatis Tartuensis
Dissertationes ethnologicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes geographicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes geologicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes geophysicales Universitatis Tartuensis
Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis
Dissertationes informaticae Universitatis Tartuensis
Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes kinesiologiae Universitatis Tartuensis
Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis
Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis
Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes medicinae Universitatis Tartuensis
Dissertationes neuroscientiae Universitatis Tartuensis
Dissertationes pedagogicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes pedagogicae scientiarum Universitatis Tartuensis
Dissertationes philologiae Anglicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes philologiae Germanicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes philologiae Romanicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes philologiae Scandinavicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes philologiae Uralicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes philosophicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes physicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes psychologiae Universitatis Tartuensis
Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis
Dissertationes rerum politicarum Universitatis Tartuensis
Dissertationes rerum publicarum Universitatis Tartuensis
Dissertationes scientiae materialis Universitatis Tartuensis
Dissertationes semioticae Universitatis Tartuensis
Dissertationes sociologicae Universitatis Tartuensis
Dissertationes studiorum Graecorum et Latinorum Universitatis Tartuensis
Dissertationes technologiae Universitatis Tartuensis
Dissertationes technologiae circumiectorum Universitatis Tartuensis
Dissertationes theologiae Universitatis Tartuensis

Konkreetsed köited, mis on igas alamsarjas ilmunud, leiab raamatukogukataloogist ESTER.