Studia litteraria Estonica

Studia litteraria Estonica (SLE) on Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi kirjandusteaduslik eelretsenseeritav raamatusari.

SLE sisuks on kirjanduslikkuse (kujundliku mõtlemise ja väljenduse) teoreetiline tõlgendus eesti kultuuriruumis. Sari lähtub tänapäeva meetodi- ja teemapaljususest, erialadevahelisusest, on avatud väliskaastööle ega ole tingimata rahvuskirjanduse keskne. Kaastöid avaldatatakse nii eesti kui inglise keeles.

Toimetajad: Arne Merilai (peatoimetaja), Leena Kurvet-Käosaar, Ele Süvalep.

Toimetuskolleegium: Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseum), Marina Grišakova (Tartu Ülikool), Cornelius Hasselblatt (Rijksuniversiteit Groningen), Maire Jaanus (Barnard College, Columbia University), Tiina Kirss (Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut), Marin Laak (Eesti Kirjandusmuuseum), Pekka Lilja (Jyväskylän yliopisto), Thomas Salumets (University of British Columbia), Anneli Saro (Tartu Ülikool, Helsingi Ülikool).

Sarjas ilmunud köiteid:
 

6. Arne Merilai. Pragmapoeetika: kahe konteksti teooria, 2003. 238 lk. ISBN 998556782x.

7. Jaak Tomberg. Ekstrapolatiivne kirjutamine: tulevikukirjutuse poeetikast, 2004. 108 lk. ISBN 9985569946.

8. Luule Epner, Anneli Saro (toim.). Etenduse analüüs: võrrand mitme tundmatuga, 2006. 215 lk. ISBN 9789949112838.

9. Arne Merilai (toim.). Looming  olemise kehtestamine: Viivi Luik, 2007. 333 lk. ISBN 9789949117680.

10. Arne Merilai. Õnne tähendus: kriitilisi emotsioone 1990–2010, 2011. 348 lk. ISBN 978-9949-19-614-2.

11. Arne Merilai. Vokimeister: kriitilisi konstruktsioone 1990–2011, 2011. 615 lk. ISBN 978-9949-19-895-5.

Image
SLE 12

12. Täiskui: Andres Ehin, 2012. 440 lk. ISBN 978-9949-32-161-2.

Image
SLE 13

13. Eesti teatriteaduse perspektiivid, 2013. 208 lk. ISBN 978-9949-32-393-7.

Image
SLE 14

14. Thomas Salumets. Mõju mõnu, 2014. 416 lk. ISBN 978-9949-32-709-6.

Image
SLE 15

15. Cornelius Hasselblatt. Eemalt vaadates. Veerand sajandit eesti kirjandusega, 2015. 512 lk. ISBN 978-9949-32-950-2.

Image
SLE 16

16. Jüri Talvet. Luulest, 2015. 448 lk. ISBN 978-9949-32-981-6.

Image
SLE 17

17. Vaateid eesti nüüdisteatrile, 2016. 264 lk. ISBN 978-9949-77-088-5.

Image
SLE 18

18. Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad, 2016. 334 lk. ISBN 978-9949-77-327-5.

Image
SLE 19

19. Pekka Lilja. Koos lahus. Uurimusi ja kriitikat eesti ja soome kirjandusest, 2017. 374 lk. ISBN 978-9949-77-635-1.

Image
SLE 20

20. Sirje Kiin. Kirjanduse vabadus ja vabaduse kirjandus. Artikleid, sõnavõtte ja (sise)arvustusi 1977–2019, 2019. 448 lk. ISBN 978-9949-03-142-9.

Image
SLE 21

21. Mart Velsker. Luulejutud. Tekste aastatest 1994–2020, 2022. 463 lk. ISBN 978-9949-03-861-9.

Image
SLE 22

22. Arne Merilai. Tõstan titsi taade. Tõlgendavaid kehtestusi 2012–2022, 2022. 423 lk. ISBN 978-9949-03-871-8.

Image
SLE 23

23. Tiit Hennoste. Ilo ja elu. Valitud artikleid 2005–2021, 2022. 386 lk. ISBN 978-9916-27-049-3.

Image
SLE 24

24. Jaak Tomberg. Kuidas täita soovi. Realism, teadusulme ja utoopiline kujutlusvõime, 2023. 308 lk. ISBN 978-9916-27-150-6.

Tartu Semiotics Library

Tartu Semiotics Library

Studies in Reading and Book Culture

Studies in Reading and Book Culture

Studia Orientalia Tartuensia

Studia Orientalia Tartuensia