Avatud juurdepääs / Open Access

Tartu Ülikooli Kirjastus toetab avatud juurdepääsu põhimõtet akadeemilises kirjastamises. Tartu Ülikooli kirjastamiskolleegium on seadnud teadusajakirjadele kirjastamistoetuse andmisel üheks tingimuseks avatud juurdepääsu olemasolu või juurutamise. Kõik Tartu Ülikooli kirjastuse vahendusel ilmuvad teadusajakirjad on kättesaadavad avatud juurdepääsuga platvormil OJS.

Kirjastus on ühinenud projektiga OAPEN (Open Access Publishing in European Networks), mille kaudu levivad avatud juurdepääsuga monograafiad humanitaar- ja sotsiaalteaduste vallas. Vaata Tartu Ülikooli Kirjastuse raamatuid OAPENi andmebaasis.

Image
Avatud juurdepääs

Interlitteraria

Interlitteraria

Tartu Semiotics Library

Tartu Semiotics Library

Studies in Reading and Book Culture

Studies in Reading and Book Culture