Etüüde nüüdiskultuurist

Etüüde nüüdiskultuurist on Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühma koostatud raamatusari.

Sarja eriomase kujunduse autor on Piia Ruber.


Sarjas ilmunud köited:

Image
Etüüde 1

1. Spiraali lagunemine: Jüri Ehlvesti maailm. Koostajad Virve Sarapik ja Piret Viires, toimetaja Mari Laaniste, 2009. 144 lk. ISBN 9789949446384 (ilmunud Eesti Kirjandusmuuseumi väljaandel).

Sissejuhatus Virve Sarapikult, tekstide autorid Hasso Krull, Epp Annus, Leo Luks, Neeme Lopp, Kivisildnik, Kajar Pruul, Jaanus Adamson, Virve Sarapik, Raimu Hanson, Maimu Berg, Berk Vaher, Anti Randviir, Udo Uibo, Aare Pilv. Raamat sisaldab küsitlust "Milline Jüri Ehlvesti teos tundub teile kõige olulisem või kõige südamelähedasem ja miks?" ning Jüri Ehlvesti (valik)bibliograafiat.

Image
Etüüde 2

2. Sügisball. Koostajad Virve Sarapik ja Piret Viires, toimetajad Mari Laaniste ja Jaak Tomberg, 2010. 181 lk. ISBN 9789949446575.

Artiklikogumik koondab 2008. aasta kevadel toimunud konverentsi «Sügisball» ettekandeid, mis käsitlesid nii Mati Undi samanimelist, 1970. aastate Mustamäe asukate elust kõnelevat romaani kui selle ainetel paarkümmend aastat hiljem Lasnamäel üles võetud filmi.

Lisaks sisaldab kogumik paremikku varem ja hiljem Eesti kultuuripressis ilmunud mõlema «Sügisballi» käsitlustest. Mitmekesist tekstidevalikut illustreerivad vanemad ja uuemad vaated kõnealustele paneellinnaosadele ning filmikaadrid. 

Image
Etüüde 3

3. Luhtatulek. Ekslemisi Mehis Heinsaare tihnikutes. Koostaja Sven Vabar, toimetaja Mari Laaniste, 2011. 192 lk + 8 lk värvitahvleid. ISBN 9789949446896.

Raamat sisaldab kriitilisi artikleid eesti ühe tuntuma uueaegse kirjaniku Mehis Heinsaare kohta. Mõned neist on ilmunud kümne aasta jooksul ajakirjanduses, mõned on uued, seni ilmumata artiklid.

Autoriteks on hulk tuntud eesti kirjanikke ja kriitikuid nagu näiteks Hasso Krull, Lauri Sommer, Andres Ehin, Tõnu Õnnepalu, Mart Velsker jpt. Mitmel puhul saab sõna ka Heinsaar ise, kes kirjeldab seda aega ja ruumi, kus ta kirjanikuks arenes, ning peegeldab oma vaateid loomingule. Samuti on kogumik illustreeritud Heinsaare joonistustega ning sisaldab fotosid kirjanikust.

Image
Etüüde 4

4. Katsed nimetada saart. Artikleid fantastikast. Koostaja ja toimetaja Sven Vabar, koostaja Jaak Tomberg, toimetaja Mari Laaniste. 2013. 164 lk. ISBN 9789949490868.

Kogumiku aluseks on 18. juunil 2010 Tartus Kirjandusmuuseumi suures saalis toimunud konverents eesti fantastikakriitika hetkeseisust “Katsed nimetada saart”.

Tekstide autorid on Sven Vabar, Andrus Org, Meelis Friedenthal, Uku Masing, Elnara Taidre, Tanel Pern, Mart Kuldkepp, Jaan Kaplinski, Jaak Tomberg, Janek Kraavi, Mari Laaniste, Aune Ainson-Uriarte ja Kiwa.

Image
Etüüde 5

5. Võlus ja vaimus, valguses ja varjus. Mari Saadi maailm. Koostajad Piret Viires ja Virve Sarapik, toimetaja Mari Laaniste. 2015. 168 lk. ISBN 9789949544479.

Artiklikogumike sarja viies köide sisaldab 2011. aasta 16. septembril Kirjanike Majas peetud seminari “Võlus ja vaimus, valguses ja varjus. Mari Saadi maailm” ettekannete põhjal valminud artikleid, samuti valimikku Saadi teoste varasemast retseptsioonist ja põhjalikku bibliograafiat. Tekstide autorid on Epp Annus, Luule Epner, Märt Väljataga, Ene Mihkelson, Jaak Jõerüüt, Mati Unt, Johanna Ross, Andrei Hvostov, Tõnu Õnnepalu jt. Kogumiku koostajad Piret Viires ja Virve Sarapik, toimetaja Mari Laaniste, kujundaja Piia Ruber. Kogumikku illustreerivad Ly Lestbergi portreefotod, samuti pildivalik Mari Saadi erakogust.

Image
Etüüde 6

6. Kivisildnik, põhjendamatu järjekindluse dogmaatik. Koostaja Neeme Lopp. 2016. 216 lk. ISBN 9789949292844.

Artiklikogumike sarja kuues köide sisaldab valimikku Kivisildniku retseptsioonist viimase 25 aasta jooksul ja põhjalikku bibliograafiat. Käsitletakse nii tema varaseid “masinaluule” projekte, “kirjanike nimekirja” afääri kui ka uue sajandi sarkastilist “isamaaluulet” ja normatiivset kirjastustegevust. Tekstide autorid on Hasso Krull, Aare Pilv, Piret Viires, Virve Sarapik, Märt Väljataga, Kajar Pruul, Piret Noorhani, Jan Kaus, Paavo Matsin jpt. Kogumiku koostaja ja toimetaja Neeme Lopp, kujundaja Piia Ruber. Kogumikku illustreerivad väljavõtted ajakirjandusest ja Kivisildniku raamatutest, kaanefoto Toomas Kalve.

Image
Etüüde 7

7. (Mitte)kohtumine tuttavaga. Kultuurilugu etenduskunstides. Koostajad Luule Epner, Mari Laaniste. 2018. 224 lk. ISBN 9789949594634.

Kirjandus- ja kultuuriuuringutele pühendatud sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” seitsmes köide tugineb 2015. aastal Tallinnas toimunud konverentsi “(Mitte)kohtumine tuttavaga. Kultuuriloo kujutamine ja tõlgendamine etenduskunstides” materjalidele, koondades ettekannete põhjal valminud uusi artikleid ja valimikku varem ilmunud teemakohaseid tekste. Kogumik on ajendatud tõsiasjast, et viimase mõneteistkümne aasta Eesti näitekirjandus on innukalt tegelnud aja- ja kultuurilooga nii konkreetsete isikute, kohtade kui sõlmsündmuste kaudu, samuti on kultuurilooline materjal inspireerinud mängufilme, lähenemisviisid ulatuvad rangest dokumentaalsusest vabade kujutlusmängudeni ajaloo teemadel. Kogumiku kaasautorite seas on Luule Epner, Janika Kronberg, Anneli Saro, Rein Pakk, Jaak Allik, Ene Paaver, Pille-Riin Purje, Madis Kolk, Valle-Sten Maiste, Olev Remsu, Jaan Ruus jt.

Image
Etüüde 8

8. Hasso Krulli mõistatus. Koostaja Neeme Lopp. 2019. 256 lk. ISBN 9789949594696.

Artiklikogumike sarja kaheksas köide sisaldab valimikku Hasso Krulli retseptsioonist viimase 30 aasta jooksul ja põhjalikku bibliograafiat. Kogu lahkab erinevate rakursside alt Krulli mõjusid, mis resoneerivad korraga väga paljudes kultuurivaldkondades. Ehkki Krulli tegevuse mastaap ja maht näib kõikehaarav (lausa kosmiline), on selle keskmes mõistatus, mis kutsub küsima inimese asendi ja eesmärgi üle tänapäevases kultuuris. Hasso Krullist kirjutavad Maarja Kangro, Jaan Kaplinski, Jan Kaus, Aare Pilv, Kajar Pruul, Marek Tamm, Mart Velsker, Märt Väljataga, Tõnu Õnnepalu jpt.

Image
Etüüde 9

9. Pilt tänapäeva kultuuris. Võitlusvälja laienemine. Koostaja Virve Sarapik. 2021. 176 lk. ISBN 9789916619551.

Pilditeooria on viimastel aastakümnetel pälvinud rikkalikku tähelepanu. See on tingitud erinevatest impulssidest, mis nüüdiskultuuri uurides sunnivad pildiprobleemidele üha suuremat tähelepanu pöörama: pildide mõjuvõim ja kujutistele suunatud vägivald, pildi ja mälu seos, foto eripära, nägemise ja piltkujutise seos, jälgmisühiskond jpm. Kogumiku algimpulsiks oli konverents „Etüüde pildist: pilt tänapäeva kultuuris“ 2018. aasta detsembris. Sellesse on koondatud 12 kirjutist, millest osa on kasvanud välja konverentsiettekannetest, osa kirjutatud selle kogumiku tarvis, osa ilmunud varem inglise keeles.

Image
Etüüde 10

10. Isamaa ja emakeele vahel. Etüüde Eesti venekeelsest nüüdiskirjandusest. Koostajad Igor Kotjuh, Aare Pilv ja Piret Viires. 2022. 232 lk. ISBN 9789916619575.

Kogumik annab ülevaate viimase 30 aasta Eesti venekeelsest kirjandusest, mis nüüdseks on muutunud Eesti kultuuri endastmõistetavaks osaks. Raamat sisaldab nii värskeid käsitlusi kui ka koondab tähtsamaid varem ilmunud analüüse. Kogumiku alguses visandatakse eestivene kultuuri lähteolukord 1990. aastatel, seejärel on laiema haardega ülevaateartiklid ning lõpuks lähivaated olulisematele üksikautoritele (Skulskaja, Markosjan-Käsper, Kotjuh, Filimonov, Ivanov, Joonas, Kaplinski). Kogumiku algimpulsiks oli konverents „Etüüde eestivene nüüdiskultuurist“ 2017. aasta oktoobris. Raamat sisaldab ka mahukat bibliograafiat.

Tartu Semiotics Library

Tartu Semiotics Library

Studies in Reading and Book Culture

Studies in Reading and Book Culture

Studia Orientalia Tartuensia

Studia Orientalia Tartuensia