Autor:
Silvia Luik

Meediakajastus

2023

Keel ja Kirjandus, 12, 2023
Tõnis Parksepp, "Kuidas jutustada luulest ja miks?"
Mart Velskri raamatust "Luulejutud. Tekste aastatest 1994–2020"

"[K]kogumik peaks olema kohustuslik lugemisvara igaühele, kes tahab kunagi kirjutada kirjanduskriitikat..."

Vikerkaar, oktoober 2023
Tõnis Kahu, “Mõeldav ja kujutletav
Jaak Tombergi raamatust "Kuidas täita soovi. Realism, teadusulme ja utoopiline kujutlusvõime"

“[H]oolikas ja täpselt argumenteeritud raamat.”

Keel ja Kirjandus, 10, 2023
Cornelius Hasselblatt, "Lugemis- ja uurimisrõõm"
Tiit Hennoste raamatust "Ilo ja elu"

Looming, 8, 2023
Märt Väljataga, “Manifestid ja ismid
Tiit Hennoste raamatust "Ilo ja elu"

“See on imetlusväärselt põhjalik, andme- ja mõtteküllane raamat, ühtaegu teatmeteos ja ideede laboratoorium. Õnneks ei löö see ka tummaks, vaid ärgitab vastu kostma.”

Akadeemia, 5, 2023
Kaidi Tamm, Riste Keskpaik, "Gregory Bateson elu põhiseaduste otsingul. Saateks raamatu Sammud vaimuökoloogia poole eestikeelsele väljaandele"

Keel ja Kirjandus, 3, 2023
Indrek Ojam, "Ühtsusest ja paljususest kirjandusteaduses, ilma valehäbita"
Arne Merilai raamatust "Tõstan titsi taade. Tõlgendavaid kehtestusi 2012–2022"

"Arne Merilai raamatus kohtub teoreetik pedagoogiga, ilma et kumbki pool järele annaks. Tundub, et ülikoolis peabki nii tegema, kuivõrd teadus püsib teoorial ja pedagoogika suhtlusel. Kui ainult kõigil säiliks selleks kohtumiseks vajalikud eetilised printsiibid ja empaatiavõime."

Akadeemia, 2, 2023, lk 354–363
Leho Lamus, "Täppisteaduste ajastu mõttekunst: kogemuse konstrueerimise loogiline analüüs"
Alfred Ayeri raamatust "Keel, tõde ja loogika"

Looming, 1, 2023
Brita Melts, "Parim jutukogu 2022"
Mart Velskri raamatust "Luulejutud. Tekste aastatest 1994–2020"

"[K]ogumik [on] avar, kenasti mitmekülgne ja tervikpildis esinduslik – kaua oodatud ja vajalik raamat eesti luuleloo parimalt asjatundjalt ja ühelt järje­kindlamalt luulekriitikult."

2022

Postimees, 2. detsember 2022
Indrek Tenno, "Mircea Eliade kaunis ja üldinimlik ihalus müütilise algõnne järele"
Mircea Eliade raamatust "Šamanism ja arhailised ekstaasitehnikad"

Keel ja Kirjandus, 8–9, 2022
Eva Saar, "Kopsakas kogumikutäis Lõuna-Eesti uuringuid"
Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamatust XIX-XX

Keel ja Kirjandus, 6, 2022
Jüri Viikberg, "Kuulsaks pärast surma"
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja erinumbrist "Uurimusi lõunaeesti keelesaartest"

Keel ja Kirjandus, 6, 2022
Jaak Urmet, "Goethe tõlkeid lugedes ehk Sanga meistriklass"
Raamatust "Nõmmeroosike. Goethe luule eesti keeles"

2021

Res Musica, 13, 2021
Mikko Lagerspetz, "Nõudlik sissevaade uue muusika esteetikasse
Theodor W. Adorno raamatust "Uue muusika filosoofia"

Keel ja Kirjandus, 12, 2021
Santeri Junttila, Petri Kallio, "Eesti keel läks ajalukku"
Raamatust "Eesti keele ajalugu"

"[U]us kogumik on tõstnud eesti keele nende väheste maailma keelte hulka, millest on olemas asjatundlikult kirjutatud, mitmekülgne ja üksikasjalik diakrooniline ülevaade."

Keel ja Kirjandus, 12, 2021
Ave Mattheus, "Lugu Balti saatuseühtsusest"
Raamatust "Balti kirjakultuuri ajalugu I. Keskused ja kandjad"

"Kindlasti peaks teos olema kohustuslik akadeemilisele humanitaarvaldkonna lugejaskonnale, alates erialaspetsialistidest kuni üliõpilasteni, aga see sobib ka mitteakadeemilisele lugejale teadmiste­horisondi avardamiseks. Meeliköitev pildi­valik, lugeja­sõbralik kujundus ja mõõdukas maht teevad raamatust maiuspala paljudele."

Sirp, 29. oktoober 2021
Madis Arukask, "Ühest akadeemilise šamanismiuurimise nurgakivist ja selle loojast"
Mircea Eliade raamatust "Šamanism ja arhailised ekstaasitehnikad"

Sirp, 22. oktoober 2021
Mattias Turovski, "Spetsiesism on šovinismi vorm nagu rassism ja seksismgi"
Peter Singeri raamatust "Loomade vabastamine"

Sirp, 24. september 2021
Kadri Taperson, "Loomaõiguslaste piibel. Või pigem mitte?"
Peter Singeri raamatust "Loomade vabastamine"

Sirp, 23. juuli 2021
Kristina Jõekalda, "Kujutletud ühtsus rahvuskogukonnas – iidsest uudseni"
Ka Benedict Andersoni raamatust "Kujutletud kogukonnad. Mõtisklusi rahvusluse tekkest ja levikust"

Keel ja Kirjandus nr 6, 2021
Riho Grünthal, "Põhjalik murdeuurimus"
Jüri Viikbergi raamatust "Eesti murrete grammatika" ("Eesti keele varamu", 8)

Keel ja Kirjandus, nr 5, 2021
Mihkel Kunnus, "Vabanenud vaim pöördub keha poole"
Sirje Kiini raamatust "Kirjanduse vabadus ja vabaduse kirjandus"

Keel ja Kirjandus, nr 4, 2021
Heiki-Jaan Kaalep, "Raamat õigekeele sõnamuutmisest"
Annika Vihti ja Külli Habichti raamatust "Eesti keele sõnamuutmine". ("Eesti keele varamu", 4.)

Keel ja Kirjandus, nr 4, 2021
Aira Võsa, "Noppeid Morgensterni juubelialbumist"
Raamatust "Qui vult, potest. Karl Morgenstern 250"

Akadeemia, nr 4, 2021
Uku Tooming, Hilary Putnami raamatust "Kolmekordne lõng: vaim, keha ja maailm"

Tartu Postimees, 11. märts 2021
Raimu Hanson, "Liina Lukase juhtimisel valmis ülevaade meie kirjakultuurist"
Raamatust "Balti kirjakultuuri ajalugu I"

Eesti Kirik, 10. veebruar 2021
Jaan Lahe, "Kas religioon on olemas?"
Wilfred Cantwell Smithi raamatust "Religiooni tähendus ja ots"

Postimees, 22. jaanuar 2021
Triinu Pakk, "Vikerkaar loeb. Siirderiitused, eesti keelde siiratult"
Arnold van Gennepi raamatust "Siirderiitused"

2020

Postimees, 20. november 2020
Leho Lamus, "Võõraviha muudab rahvusluse rassismiks"
Benedict Andersoni raamatust "Kujutletud kogukonnad"

Sirp, 13. november 2020
Valner Valme, "Mees, kes teadis Stravinski kohta ussisõnu"
Theodor W. Adorno raamatust "Uue muusika filosoofia"

Maaleht, 1. oktoober 2020
Margus Mikomägi, "Tartu Ülikool – bioloogiatudengite ökoton"
Raamatust "Kuidas bioloogiat õpiti ja õpetati 1970ndate alguse Tartu Ülikoolis"

ERR, 1. oktoober 2020
"Muusikapreemiad on jagatud"
Jaan Ross pälvis Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia Theodor W. Adorno muusikafilosoofilise teose "Uue muusika filosoofia" mõttetäpse teadusliku tõlke eest

Sirp, 25. september 2020
Mirt Kruusmaa, "Siirderiitused postindustriaalses maailmas"
Arnold van Gennepi raamatust "Siirderiitused"

Sirp, 11. september 2020
Paula Taberland, "Tagasihoidlik tagasihoidmatus"
Sarah Orne Jewetti raamatust "Nooljate kuuskede maa"

Õpetajate Leht, 28. august 2020
Eda Tagamets, "Õppekava koostamise käsiraamat võiks olla igas õpetajate toas"
Edgar Krulli raamatust "Õppekava koostamise lähtealused"

ERR, 17. august 2020
"Ajalookirjanduse aastapreemia sai Epi Tohvri"
Ajalookirjanduse 2019. aasta preemia anti Haapsalu linnuses Epi Tohvrile raamatu "Georges Frédéric Parrot: Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor" eest

Sirp, 31. juuli 2020
Eret Talviste, "Inimlikkuse õppetund"
Aija Sakova raamatu "Mäletamise poeetika. Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanid lähivaates" arvustus

Sirp, 12. juuni 2020
Terje Toomistu, "Malinowski maagia ja teadus"
Bronisław Malinowski raamatu "Maagia, teadus ja religioon ning teisi esseid" arvustus

Sirp, 5. juuni 2020
Elo Süld, "Pilguheit islamieelse aja taunitud teemadele"
Hišām ibn Muhammad ibn as-Sā’ib al-Kalbī "Ebajumalate raamatu" tõlke arvustus

Sirp, 22. mai 2020
Kärt Kelder, "Nõukogude perioodi uurimine on kui paraneva haava lahtikiskumine"
Epp Annuse raamatu "Sotskolonialism Eesti NSV-s. Võim, kultuur, argielu" arvustus

ERR, 5. mai 2020
"Ilmus Aija Sakova monograafia Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi mäletamise poeetikast"

Tartu Postimees, 3. märts 2020
Raimu Hanson, "Esimene eesti maailmakirjanduse ajalugu tuli lugejate ette kolme raamatuna"
Kolmeköitelisest koguteosest "Maailmakirjandus muinasajast tänapäevani"

Postimees, 20. veebruar 2020
Toomas Šalda, "Palgitöö käsiraamat aitab kooliraha kokku hoida"
Priit-Kalev Partsi ja Esa Aaltoneni "Palgitöö käsiraamatu" tutvustus

2019

Postimees, 4. oktoober 2019
Marek Tamm, "Vikerkaar loeb. Georges Frédéric Parrot – meie oma Voltaire"
Epi Tohvri raamatu "Georges Frédéric Parrot: Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor" arvustus

Sirp, 13. september 2019
Mikael Raihhelgauz, "Kuidas suhtusid oma kirjanikesse muistsed kreeklased ja roomlased?"
Raamatu "Kirjandus Kreeka ja Rooma maailmas. Uus vaatenurk" arvustus

Tartu Postimees, 3. september 2019
Raimu Hanson, "Kaalukas monograafia võtab kokku ülikooli suurkuju elu"
Epi Tohvri raamatu "Georges Frédéric Parrot: Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor" tutvustus

ERR, 26. juuni 2019
"Tartu Ülikooli kirjastus avaldas Juan Manueli hiliskeskaegse jutukogu "Krahv Lucanor""

Akadeemia 4, 2019
Andres Soosaar, "Meditsiini eetilised probleemid filosoofia vaatepunktist"
Kogumikust "Bioeetika võtmetekste: antoloogia"

Sirp, 5. aprill 2019
Aro Velmet, "Kehalise enesemääramisõiguse ja loote eluõiguse konflikt"
Kogumikust "Bioeetika võtmetekste: antoloogia"

Apollo raamatuportaal, 12. märts 2019
"Selgusid aasta parimad eestikeelsed õpikud" (neist üks e-õpik "Rakubioloogia")

Postimees, 1. veebruar 2019
Mihkel Kunnus, "Vastumürk otsustusvõimele ja meeleselgusele"
Kogumikust "Bioeetika võtmetekste: antoloogia" (täistekst ka autori blogis)

Sirp, 25. jaanuar 2019
Lauri Laanisto, "Ultimaatsete põhjuste piibel Metuusala enda sulest"
Ernst Mayri raamatust "Bioloogilise mõtte areng"

Tartu Postimees, 18. jaanuar 2019
Janno Zõbin, "Vepsa eepos pajatab metsarahva uskumustest ja tabudest"
Vepsa eepose "Virantanaz" tõlkest

2018

Sirp, 21. detsember 2018
Henrik Sova, "Filosoofiatiigis pole madalat vett"
Bruno Mölderi, Roomet Jakapi ja Marek Voldi õpiku "Sissejuhatus filosoofiasse" arvustus

Sirp, 28. september 2018
Boris Veizenen, "Dialoogivajadus „oma“ ja „võõra“ siltide kiuste"
Ljubov Kisseljova raamatu "Eesti-vene kultuuriruum" arvustus

Tartu Postimees, 26. september 2018
Raimu Hanson, "Tüse õpik loob rakust selge pildi"
Intervjuu õpiku "Rakubioloogia" koostajate Toivo Maimetsa ja Sulev Kuusega

ERR, 17. september 2018
Юлия Лева, "Издательство Тартуского университета выпустило книгу "Православие в Прибалтике""

ERR, 15. september 2018
Sven-Erik Soosaar, "Mis keeles räägivad kondid ja potikillud?"
Valter Langi raamatu "Läänemeresoome tulemised" arvustus

Postimees, 1. juuni 2018
Leho Lamus, "Eluteadus on valgustusprojekti uus vorm"
Ernst Mayri raamatust "Bioloogilise mõtte areng"

ERR, 14. märts 2018
Iiris Viirpalu, "Mida tähendab olla teadlane"
Jüri Alliku raamatu "Väldi igavaid inimesi ja olukordi" arvustus

Tartu Postimees, 22. veebruar 2018
Henri Zeigo, "Ilmavalgust nägi tartulik semiootikaõpik"
Õpiku "Semiootika" tutvustus

Vikerkaar, veebis jaanuar 2018
Allan Aksiim, "Lawrence Lessig – vaba kultuuri eestvõitleja"
Lawrence Lessigi raamatu "Vaba kultuur" arvustus

Tartu Postimees, 30. jaanuar 2018
Raimu Hanson, "Monograafia tõlgendab meie eellaste tulekut"
Valter Langi raamatu "Läänemeresoome tulemised" tutvustus

2017

Vikerraadio, 17. september 2017
Keelesaade. Süntaks
Sarja "Eesti keele varamu" kolmandast raamatust "Eesti keele süntaks", eesti keele lausest ja lauseõpetusest räägib emeriitprofessor Mati Erelt

Postimees, 15. september 2017
Mihkel Kunnus, "Tarkus istub korraga kahel toolil"
Charles Percy Snow' "Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon" ning Jerome Kagani "Kolm kultuuri. Loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil" arvustus

Tartu Postimees, 31. august 2017
Raimu Hanson, "Esitlusele tuli põhjapanev raamat eesti keele süntaksist"
Sarja "Eesti keele varamu" kolmandast raamatust "Eesti keele süntaks"

Sirp, 25. august 2017
Henrik Sova, "Metafüüsiliste tungide vaibutamine"
Bas C. van Fraasseni raamatust "Teaduslik pilt"

Sirp, 21. juuli 2017
Elo Süld, "Islami ingel"
Sarja "Islam kontekstis" esimese raamatu, Šihāb ad-Dīn Yaḥyā Suhrawardī "Ingel Gabrieli tiibade sahina" arvustus

Sirp, 9. juuni 2017
Mati Heidmets, "Eesti elu kiirendajad"
Raamatu "Eesti ühiskond kiirenevas ajas" arvustus

"Andmerohke ja teoreetiliselt mõtestatud Eesti ühiskonna arengu käsitlu[s]"

Sirp, 5. mai 2017
Kaarel Tarand, "15 aastat rahva palge mõõtmist ühes koguteoses"
Raamatu "Eesti ühiskond kiirenevas ajas" arvustus

"[K]okkuvõttes on koguteos väärt pingutus ja väärt tulemus ehk eesti sotsioloogia silmapaistev edulugu hoolimata sellest, et, nagu Leonid Brežnev ütelnuks, on veel üksikuid puudujääke."

Looming, 4/2017
Cornelius Hasselblatti "Eesti kirjanduse ajaloost" kirjutavad Sirje Olesk, Tiina Ann Kirss, Jaak Urmet ja Janika Kronberg.

Sirje Olesk (lk 571): "Raamat on hästi kirjutatud ja ladusalt tõlgitud, seda on huvitav ja innustav lugeda. Kirjandus on alati olnud ja on nüüd veel eriti osa kultuurilisest kontekstist. Et mõista üksikuid teoseid, on hea tunda nende ümbrust ja selle ümbruse ajaloolist arengut. Seda pakub Hasselblatt kõige intelligentsemal moel."

Tiina Ann Kirss (lk 576): "[...] Hasselblatt on oma erudeeritud teksti eestikeelses tõlkes alal hoidnud värskuse ja muheduse, lugemismõnu, mis on talle iseloomulik. Loetavuse kindlustamine sellisele raamatule on haruldane saavutus: see on rõõmus kirjanduslugu."

Sirp, 3. märts 2017
Jüri Saar, "Vene õiguskultuuri mustrid"
Lauri Mälksoo raamatu "Venemaa käsitused rahvusvahelisest õigusest" arvustus

"Professor Mälksoo raamatu näol on tegemist väärtusliku uurimusega rahvus­vahelise õiguse valdkonnas. Sellega võiks tutvuda iga Venemaa välispoliitikaga kokku puutuv teoreetik ja (või) praktik. Erinevate legitimiteetide võrdlemisel ollakse alles teadusliku avastusretke alguses, kuid Eesti unikaalse asupaiga tõttu kahe suure õiguskultuuri (lääne ja vene) kokkupuutekohas on meil eelisasend. Kui liita kokku süsteemne teadmine, kogemus ja analüütiline põhjalikkus, jõuame uute ideede ja järeldusteni. Seda kolleeg Mälksoo on oma raamatus teinudki."

2016

Sirp, 11. november 2016
Leo Luks, "Pilvedes hõljuv vajadusteooria"
Mario Rosentau raamatu "Mida inimene tõeliselt vajab? Elamise normtasemete teooria" arvustus

Postimees, 27. september 2016
Tiit Tuumalu, "Olev Remsu elutöö"
Intervjuu Olev Remsuga tema raamatu "Filmidraamatehnika" ilmumise puhul

Sirp, 9. september 2016
Leo Luks, "Ajaloopeeglike seina peal: kas EESTI filosoofial on tulevikku?"
Kogumiku "Tagasi mõteldes. Töid filosoofia ajaloost Eestis" ning ajakirja Studia Philosophica erinumbri "History of Philosophy in Estonia" arvustus

Märt Väljataga, "Oivaline kohtumispaik luulele, keelele ja nende uurimisele"
Ajakirja Studia Metrica et Poetica esimese kahe aastakäigu arvustus

Sirp, 29. juuli 2016
Imbi Paju, "Eemalt vaadates näeb teisiti"
Cornelius Hasselblatti raamatute "Eemalt vaadates. Veerand sajandit eesti kirjandusega" ja "Eesti kirjanduse ajalugu" arvustus

Sirp, 8. juuli 2016
Rauno Alliksaar, "Oraspidine „Faust“"
Ants Orase "Fausti"-tõlke uusväljaande arvustus

SHARP News, vol. 25, no. 1, 2016, p. 2021
Olga Kuminova
Raamatu "Reading in changing society" arvustus

„[T]he collection provides an important, unprecedented glimpse into the rich and diverse cultural and intellectual scene of the region in transition.“
 

Looming, veebis juuni 2016
Tiit Hennoste, "Cornelius Hasselblatti kanoniseerimine"
Cornelius Hasselblatti raamatu "Eemalt vaadates. Veerand sajandit eesti kirjandusega" arvustus

Postimees, 17. juuni 2016
Rein Veidemann, "Veerand miljonit sõna eesti kirjandusest"
Cornelius Hasselblatti raamatu "Eesti kirjanduse ajalugu" arvustus

Keel ja Kirjandus, 2016, 6
Õnne Kepp, "Luum – sümbioos kui armastuse valgus"
Jüri Talveti raamatu "Luulest" arvustus

Vikerraadio, 10. aprill 2016
Keelesaade. Sõnamoodustus
"Eesti keele varamu" esimesest raamatust "Sõnamoodustus" räägib autor Reet Kasik

Sirp, 18. märts 2016
Pille-Riin Larm, "Eestlased on silmapaistev manifestirahvas"
Intervjuu Tiit Hennostega tema raamatu "Eesti kirjanduslik avangard 20. sajandi algul. Hüpped modernismi poole I" ilmumise puhul

Postimees, 15. märts 2016
Heili Sibrits, "Tiit Hennostelt ilmus uhke ja mahukas teos"
Tiit Hennoste raamatu "Eesti kirjanduslik avangard 20. sajandi algul. Hüpped modernismi poole I" tutvustus

Universitas Tartuensis, 2016, 3
Varje Sootak, "Vandega ülikooli"
Väljaandest "Constitutiones Academiae Dorpatensis (Academiae Gustavianae). Tartu Akadeemia (Academia Gustaviana) põhikiri"

Keel ja Kirjandus, 2016, 3
Piret Lotman, "Küünlavalgel kirjutatud sõnad trükivalguses"
Külli Habichti, Pille Penjami ja Külli Prillopi koostatud "Heinrich Stahli tekstide sõnastiku" arvustus

Keel ja Kirjandus, 2016, 1
Eve Annuk, "Mari Saat valguses ja varjus"
Raamatu "Võlus ja vaimus, valguses ja varjus. Mari Saadi maailm" (sari "Etüüde nüüdiskultuurist", 5) arvustus

Aasia Uuringute Koda Eestis, 19. jaanuar 2016
Mart Veliste, "Intervjuu: Gao Jingyi ja Märt Läänemets räägivad vastvalminud õpikust “Hiina keel”"

2015

Tartu Postimees, 21. detsember 2015
Raimu Hanson, "Ilmus esimene eestikeelsetele õppijatele tehtud hiina keele õpik"
Gao Jingyi ja Märt Läänemetsa õpiku "Hiina keel" tutvustus

Sirp, 23. oktoober 2015
Riin Kõiv, "Teadusfilosoofia raskekaaluline klassik kerges kuues"
Carl G. Hempeli raamatust "Loodusteaduse filosoofia"

"Hempeli teravajoonelised selgitused empiiriliste väidete kehtimistingimuste ning seletusliku haarde kohta pakuvad lugejale tõhusaid abivahendeid mitte üksnes selleks, et hinnata kohase skepsisega avalikkuses ohtraid „teaduslikult tõestatud“ tüüpi knock-down-argumente. Need pakuvad kriitilise mõtlemise treeningukursust kõige üldisemas ja paremas mõttes."

Akadeemia 11, 2015
Henrik Sova, "Ennustatavus ja lihtsus"
Carl G. Hempeli raamatust "Loodusteaduse filosoofia"

2014

Ajalooline Ajakiri 2014, 2/3 (148/149)
Andres Andresen
Aadu Musta monograafia "Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin" arvustus

Aadu Musta raamatu lehekülgedel avaneb mastaapne ja detailideküllane panoraam uurimisülesandes kirjeldatud sündmustest ning protsessidest. Oma töö üles tähendamisel on autor kasutanud küllalt erinevaid tehnikaid. On laiade pintslilöökidega skitseeritud üldistusi, on Pieter Bruegheli täpsusega maalitud olukirjeldusi, on tähelepanuväärse aredusega joonistatud mikrotasandi käsitlusi. [...] Seda raamatut on väga huvitav lugeda. Oma osa on siin muuhulgas autori seoste loomise oskusel, aga ka keelekasutusel ja arvukatel teksti põimitud isiklikel tähelepanekutel, mis ei ole meie akadeemilises ajalookirjutuses just tavapärane. Kiidusõnu väärivad raamatu illustratsioonid, sealhulgas arvukad fotod 19. sajandi lõpu- ja 20. sajandi algupoolest, mis on kogutud paljudest erinevatest arhiividest ja erialakirjanduse väljaannetest. Raamatu kõige suurem teaduslik väärtus seisneb arhiiviallikatele tuginevas laiahaardelises kirjelduses eestlastest sunnitööliste ja sundasunike saatusest tsaariaegses Siberis. [...] Aadu Must on oma monograafiaga ladunud tugeva vundamendi meie ajalooteaduse ühele olulisele uurimisvaldkonnale.

Sirp, 18. juuli 2014
Jaan Kangilaski, "Fregest, saateks „Aritmeetika alustele”"
Gottlob Frege "Aritmeetika aluste" tutvustus

Sirp, 11. juuli 2014
Kristo Siig, "Eesti Rooma langusest viikingite rahunemiseni"
Andres Tvauri monograafia "Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis" arvustus

Journal of Baltic Studies 1-2, 2014, mai 2014
Christian Nestler, "The Curving Mirror of Time"
Raamatu "The Curving Mirror of Time" (ed. Halliki Harro-Loit & Katrin Kello) arvustus

"[T]he book approaches a well-known topic by a less traveled path. Through this it sheds light on Estonian history and its contemporary reception, and showcases useful research tools for further studies."

European Journal of Communication 29(2), 2014, 254-256, aprill 2014
Veronika Kalmus, "Being a Young Citizen in Estonia: An Exploration of Young People's Civic and Media Experiences"
Retsensioon Anne Kauna raamatule "Being a Young Citizen in Estonia: An Exploration of Young People's Civic and Media Experiences", mis ilmus 2013. aastal esimese köitena TÜ Kirjastuse uues raamatusarjas "Politics and Society in the Baltic Sea Region".

"[Kaun] has selectively and elegantly combined methodological tools and categories provided by narrative analysis and discourse theory, presenting the results of her analysis in a well-readable story... In sum, this book lays out an empirically well-illustrated and theoretically cemented mosaic of specific civic experiences of contemporary young people, presented in the form of an engaging story."

European Journal of Communication 2014, 29 (1), veebruar 2014
Raamatu "The Curving Mirror of Time" (ed. Halliki Harro-Loit & Katrin Kello) lühiarvustus

"... this is a well-researched and solidly supported collection. It will help increase attention to relations between time and media technologies, media texts and processes of media reception."

Tartu Postimees, 18. märts 2014
"Aasta parim kõrgkooliõpik on «Inimese anatoomia»"
2013. aasta parimaks kõrgkooliõpikuks tunnistati Tartu ülikooli Kirjastuse välja antud Arne Lepa "Inimese anatoomia". Parima õpiku valisid välja riikliku programmi "Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017" eksperdikomisjonid ja programmi juhtkomitee. Õpik on valminud eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi toetusel.

Konkurssi parima eestikeelse kõrgkooliõpiku väljaselgitamiseks korraldatakse haridusministeeriumi eestvõtmisel 2010. aastast, selle eesmärk on tunnustada eesti teaduskeele arendamist ning eestikeelse terminoloogia rakendamist. Varem on Tartu Ülikooli Kirjastuse õpikutest selle auhinna pälvinud Ain Raali "Farmakognoosia" (2010) ning Toivo Järvise "Veterinaarparasitoloogia" (2011).

13. märts 2014
Katre Talviste käsitlus "Luuletusi loomadest" võitis Eesti Kultuurkapitali 2013. aasta artikliauhinna, palju õnne autorile! Käsitlus on ilmunud raamatus "Laulmine iseendast ja teistest. Mõtteid tõlkivatest luuletajatest", mis ilmus 2013. aastal Tartu Ülikooli Kirjastuse sarjas "Kaasaegne mõte".

Universitas Tartuensis, 2/2014
Diana Tomingas, "«Mitut usku Eesti III» – uue vaimsuse eri"

Soovitan seda kogumikku soojalt igale religiooniuurijale, sotsioloogile, folkloristile, miks mitte ka majandusteadlasele või keeleuurijale. Mõtlemisainet ja avastamist jätkub siin kõigile. Samuti on see värskendav lugemine artiklite kõrval, mis kuulutavad juba 20 aastat eestlaste lõplikku sekulariseerumist ning religiooni perifeeriasse langemist.
 

Material World blogi, 24. jaanuar 2014
Emily Brennan, "Things in Culture, Culture in Things"
Raamatu "Things in Culture, Culture in Things" (ed. Anu Kannike, Patrick Laviolette, 2013) arvustus

"There are some fascinating chapters here. The content is extremely varied and shows the complexities inherent in interdisciplinary material culture. Whilst it is difficult to find continuity in the volume this is not surprising and perhaps less problematic if one considers it as a diverse posthumous collection of work rather than one which is meant to work together. The occasionally eccentric content of the book is amusing in the narrative context in which the volume is set."

Tartu Postimees, 8. jaanuar 2014
Raimu Hanson, "Ilmus raamat liivi kirjakeelest"
Valts Ernštreitsi raamatu "Liivi kirjakeel" lühitutvustus

2013

Scando-Slavica 59:2, 2013, lk 258-260
Barbara Lönnqvist, "Jaan Kross and Russian Culture"
Sarja Acta Slavica Estonica 2. köitena ilmunud kogumiku "Jaan Kross and Russian Culture" arvustus.

The overall impression produced by the monograph is that it is a work bringing interesting new knowledge of and insights into cross-cultural and inter-ethnic relations. Even though the material treated in the study is Estonian and Russian, the analyses raise it to a more general level.


Sirp, 8. november 2013
Peeter Olesk: "Ilmalugu"
Andres Tarandi, Jaak Jaaguse ja Ain Kallise raamatu "Eesti kliima minevikus ja tänapäeval" (2013) arvustus

Ometi ei ole „Eesti kliimat” raske lugeda, sest see on kirjutatud küll ilma ilukirjandusliku lorata, ent ikkagi teadmises, et ilma suhtes ei ole inimene kunagi nii suur võhik kui näiteks Tallinna linna juhtimises väljaspool linnavalitsust. [...] Tehtud on väga suur töö, mille ostmine korralikku kodusse on investeering igaveseks.

Maaleht, 2. oktoober 2013
Rein Raudvere: "Tartus esitleti raamatut meie kliimast minevikus ja tänapäeval" (koos fotodega esitlusest)
Andres Tarandi, Jaak Jaaguse ja Ain Kallise raamatu "Eesti kliima minevikus ja tänapäeval" (2013) esitluse ülevaade

Sirp, 5. september 2013
Marten Seppel: "Väljasurev agraarajalugu"
Tiit Rosenbergi raamatu "Künnivaod" (2013) arvustus

Vaadeldav teos ei ole [...] pühendatud mitte ainult maaelule, vaid käsitletud on ka linnaajalugu (Valga, Tartu), see annab suure panuse ka institutsioonide, õigus-, sotsiaal-, koha-, demograafilisse, ajalookirjutuse, teadus- ja kultuuriajalukku. [...] [R]aamatus esitatud kaasused ja biograafiad annavad tasakaaluka, tervikliku ja mitmepalgelise pildi Eesti XIX sajandi ja XX sajandi esimese kolmandiku ajaloost. Sellele kõigele lisab oma panuse raamatu hea illustratsioonide valik.

Maaleht, 24. august 2013
Ain Kallis: "Uus raamat Eesti kliima kohta"
Andres Tarandi, Jaak Jaaguse ja Ain Kallise raamatu "Eesti kliima minevikus ja tänapäeval" (2013) eeltutvustus

Ajalooline Ajakiri, 2013, 1 (143), lk 135–139
Kersti Lust
Aldur Vungi raamatu "Kuningamäng ärkamisaja koidikul" (2012) arvustus

A. Vunk on keerulise biograafiažanris kirjutamisega väga kenasti hakkama saanud. Kaasahaaravate lugude kirjapanekul on kasuks tulnud ka autori nõtke sulg. Kohati lausa imetlusväärse detailirohkuse kõrval leidub ka üldistavamaid järeldusi eri põlvkondade võimaluste ja valikute kohta, mis kõik aitab meil käsitletud aega paremini tunnetada.

Sirp, 15. märts 2013
Marek Strandberg: "Kildudest kokku pandud teadmised"
Intervjuu Andres Tvauriga, kes sai riigi teaduspreemia monograafia "The Migration Period, Pre-Viking Age, and Viking Age in Estonia" eest

Keel ja Kirjandus, nr 1, 2013, lk 6062
Maarja Vaino: "Keegi ketrab ETIS-es"
Arne Merilai kogumikust "Vokimeister. Kriitilisi konstruktsioone 1990–2011" (2011)

„Vokimeister” pakub parasjagu kirjandusteaduslikku ajugümnastikat kõikidele neile, kes ei rahuldu kirjanduse lugemisel ja tõlgendamisel tekstide pealispinnaga ning keda tekst peab intrigeerima. /---/ Väljakutseid ja ka vaidluskohti jagub, kui oleks ainult süvenejaid ja vaidlejaid. Õppematerjalina – millena raamat muuhulgas käiku läheb – on vaieldamatult tegemist hariva ja mõtlemist ergutava tekstikogumikuga, mis peaks ka pragmaatilisi õppureid poeetika poole sikutama.

2012

Keel ja Kirjandus, nr 12, 2012, lk 926–931
Neeme Näripä: "20 aastat antiikaega"
Kogumikust "Quattuor Lustra: Papers celebrating the 20th anniversary of the re-establishment of classical studies at the University of Tartu" (2012)

„Quattuor Lustra” on äärmiselt mitmekülgne kogumik, kuhu koondatud artiklid tegelevad väga erinevate teemadega ning käsitlevad erinevaid ajastuid. Sel põhjusel võiksid raamatu lehekülgedelt põnevat ja vajalikku leida mitmesuguste valdkondade vastu huvi tundvad inimesed: klassikaline ja humanistlik kultuur, papüroloogia, bütsantinistika, vanad keeled, tõlketeooria jpm. Autorite teaduslik tase on kõrge, kuid raamatus valitseb sundimatu õhustik, tegu on ikkagi sünnipäevaga.

Maaleht, 14. detsember 2012
Alo Lõhmus: "Siber, eestlastele liigagi tuttav maa"
Aadu Musta raamatust "Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin" (2012)

Sirp, 31. august 2012 (veebis 30. august 2012)
Allar Jõks: "Luubi alla tuleb võtta kogu võimulepääsemise ja võimulpüsimise õiguslik vundament"
Madis Ernitsa raamatust "Põhiõigused, demokraatia, õigusriik" (2012) [Artiklis ekslikult "Põhiseadus, demokraatia, õigusriik"]

Tegemist on ühe põhjalikuma ja komplekssema riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve alase kohtupraktika analüüsiga. /---/ Raamat peaks huvi pakkuma nii üliõpilasele, praktiseerivale juristile kui ka õigusmeistritele. /---/ Autor on metoodiliselt läbi töötanud kõik senini välja pakutud põhiseaduse aluspõhimõtete kataloogid ja pakkunud välja oma. Minu arvates on tegemist põhiseaduse aluspõhimõtete kõige põhjalikuma ja süstemaatilisema käsitlusega.

Sirp, 17. august 2012 (veebis 16. august 2012)
Aare Pilv: "Mõistmise teooria"
Peeter Toropi raamatust "Tõlge ja kultuur" (2011)

Kui lühidalt kokku võtta „Tõlke ja kultuuri” põhijoon, siis näidatakse siin, kuidas tõlge on üks põhilisi kultuurimehhanisme, nii et sisuliselt on tõlkeolukorda võimalik näha kogu kultuuri toimimismudelina. Torop on võtnud oma algse valdkonna – tõlketeooria – ning visandanud viise, kuidas saab tõlketeaduse seaduspärasused üle kanda avaramateks kultuuri kirjeldamise põhimõteteks.

Pärnu Postimees, 4. mai 2012
Silja Joon: "Raamat äratab ellu erakordsed saatused"
Aldur Vungi raamatust "Kuningamäng ärkamisajal" (2012)

2010

Keel ja Kirjandus, nr 6, 2010, lk 453–457
Bruno Mölder: "Mõttevoolude lätete välimääraja" (pdf)
Epp Annuse toimetatud raamatust "20. sajandi mõttevoolud" (2009)

2009

Sirp, 9. oktoober 2009
Märt Väljataga: "Palju huvitavaid mõtteid"
Epp Annuse toimetatud raamatust "20. sajandi mõttevoolud" (2009)

Postimees, 6. august 2009
Raimu Hanson: "Teadusraamatute taevasse kerkis uus särav täiskuu"
Epp Annuse toimetatud raamatu "20. sajandi mõttevoolud" (2009) ning sarja "Heuremata" tutvustus

Interlitteraria

Interlitteraria

Tartu Semiotics Library

Tartu Semiotics Library

Studies in Reading and Book Culture

Studies in Reading and Book Culture