Piibel kontekstis

Piibel kontekstis on raamatusari, mille eesmärgiks on tuua eesti lugejani Vana ja Uue Testamendi raamatute ning nendega kõige lähemalt seotud kirjanduse (apokrüüfid, pseudepigraafid ja Qumrani kirjutised) tekstikriitilised esma- ja uustõlkeid ning pakkuda nende juurde nüüdisaegset kriitilist teaduslikku kommentaariumi.

Iga köide sisaldab umbes kümnendiku mahus sissejuhatust (vastava raamatu sisu, ülesehitus, ajalooline ja religioosne kontekst, teoloogiline sõnum, tekkelugu, uurimislugu, kirjanduse nimekiri), tõlget (joonealuste tekstikriitiliste märkustega) ning kommentaariumi (umbes kaks korda suuremas mahus kui tõlge). Kõik köited läbivad eelretsenseerimise.

Toimetajad: Urmas Nõmmik (peatoimetaja), Ain Riistan, Amar Annus

Toimetuskolleegium: Kalle Kasemaa (Tartu), Juha Pakkala (Helsinki), Kristiina Ross (Tallinn), Randar Tasmuth (Tallinn), Lauri Thurén (Joensuu)

ISSN 2346-5603

Sarjas ilmunud raamatud

 

Image
Piibel kontekstis 1

1. Iiobi raamat. Tõlkinud ja kommenteerinud Urmas Nõmmik. 2013. 294 lk. ISBN 978-9949-32-422-4.

Sarja esimene köide sisaldab Iiobi raamatu uustõlget ja kommentaari. Iiobi raamatu eksistentsiaalne ja teoloogiline sügavus ning mõju teoloogia ajaloole ja maailma kultuurile on väga suured. Iiobi raamatu lugemine ei jäta kunagi külmaks. See puudutab igaühte meist, sest kannatus ning eksistentsiaalne küsimus "miks?" ei lähe meist kellestki mööda. Raamatu erinevate kõnelejate häältest kokku sulanduv ning poeetiliselt pretensioonikas sümfoonia teeb Iiobi raamatust ühe maailmakirjanduse tähtteose.

Image
Piibel kontekstis 2

2. Mišnatraktaat "Sabat". Tõlkinud ja kommenteerinud Kalle Kasemaa. 2015. 152 lk. ISBN 978-9949-32-767-6.

Sarja teine köide pakub lugejale sissevaadet juudi usuliste seaduste kesksesse kogumikku Mišnasse. Selle teise osa esimene traktaat „Sabat” tegeleb judaismi jaoks olemuslikult tähtsa sabatipäeva erilisuse ja kombestikuga. Näeme, kuidas tõlgendatakse Vana Testamendi käske ja keelde, kuidas sünteesitakse autoriteetsete rabide õpetuslikke lahkarvamusi ning kohandatakse sabatiseadusi erinevate aegade ja oludega. Mišnatraktaat "Sabat" on judaismi jaoks põhjapanev, aga ka usundilooliselt tähelepanuväärne tekst, sest see aitab mõista nii juudi usundi kujunemist kui ka mitme Uue Testamendi kirjakoha tausta.

Interlitteraria

Interlitteraria

Tartu Semiotics Library

Tartu Semiotics Library

Studies in Reading and Book Culture

Studies in Reading and Book Culture