E-raamatud

Osa Tartu Ülikooli kirjastuse välja antud õpikutest ja monograafiates on ostetavad ka ka e-raamatutena. Kirjastuse veebipoest e-raamatuid osta ei saa, nende hankimiseks vt EDRK lehte. NB! Hinnad sõltuvad konkreetse vahendaja vahendustasust, seega tasub neid esmalt võrrelda.

Lisaks on osa väljaandeid kättesaadavad avatud juurdepääsuga. Avatud juurdepääsuga raamatud on kättesaadavad andmebaasides OAPEN ja DOAB, eestikeelsed väljaanded TÜ raamatukogu repositooriumis DSpace.

 

Image
Farmakognoosia

Ain Raal, Farmakognoosia. Teine, parandatud ja täiendatud väljaanne, 2016. ISBN 9789949770236.

Osta e-raamat: Apollo, Rahva Raamat, EDRK, Krisostomus
Enne ostmist võrdle hindu!

Raamat on mõeldud esmajoones tudengitele farmakognoosiakursuse omandamiseks, kuid sobib erialase silmaringi avardamiseks ja teadmiste täiendamiseks ravimtaimedest ka proviisoritele, farmatseutidele ja teistele tervishoiutöötajatele, aga samuti kõikidele loodusravihuvilistele. Lisaks taimsete toimeainerühmade üldiseloomustusele on õpikus käsitlus Eesti ja kogu maailma tähtsamatest ravimtaimedest, samuti mõningatest ravimite loomsetest allikatest. Olulisemate ravimtaimede puhul leiavad käsitlemist nende botaaniline iseloomustus, levik, droog, keemiline koostis, kasutamine, hoiatused, asendajad ning kasutamine väljaspool meditsiini. Raamat sisaldab hulgaliselt valemeid, vanaaegseid taimejoonistusi ning autori poolt tehtud fotosid.

Image
Gerontoloogia

Kai Saks, Toivo Maimets, Riin Tamm, Raivo Uibo, Mati Pääsuke, Tiia Tulviste, Annely Soots, Luule Sakkeus, Tiina Tambaum, Marju Medar, Taimi Tulva, Anne Murov, Gerontoloogia, 2017. ISBN 9789949774258.

Osta e-raamat: Apollo, Rahva Raamat, EDRK, Krisostomus
Enne ostmist võrdle hindu!

Mida me saame teha, et pikeneks tervena ja toimetulevana elatud eluiga? Miks üldse inimene vananeb ja kas seda on võimalik peatada? Mis vahe on vananemisel ja haigustel? Kuidas toetada eakaid inimesi nii, et nende elurõõm säiliks ning elu oleks elamist väärt ka väga vanas eas? Neid ja veel paljusid vananemisega seotud küsimusi käsitletakse gerontoloogia õpikus erinevatest elutahkudest lähtudes.

Image
Meema

Peeter Vihalemm, Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Triin Vihalemm (toim), Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu "Mina. Maailm. Meedia" 2002–2014 tulemused, 2017. ISBN 9789949775231.

Osta e-raamat: Apollo, Rahva Raamat, EDRK, Krisostomus
Enne ostmist võrdle hindu!

Raamat annab tervikliku ülevaate Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti ühiskonna muutumist käsitleva pikaajalise uurimisprojekti „Mina. Maailm. Meedia“ peamistest tulemustest. Analüüsi aluseks on viiel korral (2002, 2005, 2008, 2011 ja 2014) läbiviidud esindusliku sotsioloogilise küsitluse tulemused. Lisaks empiirilisele materjalile pakub raamat ülevaadet Eesti sotsioloogia arengust ning tutvustab nüüdisaegseid teoreetilisi ühiskonnakäsitlusi.

Interlitteraria

Interlitteraria

Tartu Semiotics Library

Tartu Semiotics Library

Studies in Reading and Book Culture

Studies in Reading and Book Culture