Autorile

Kui kaua aega kulub raamatu valmimiseks ja palju see maksab?
Vajalik on teada käsikirja mahtu, soovitavat tiraaži, formaati, köiteliiki, värvilisust jm parameetreid. Kui tegemist on juba küljendatud e valmis failiga, kulub tiraaži trükiks nädal kuni neli – kõik sõltub tehnilistest parameetritest. Iga raamatu kohta koostame kalkulatsiooni, mis sõltub eelnimetatud parameetritest.

Mida peab tegema, et käsikirjast saaks raamat?
Iga käsikiri vajab kõigepealt toimetamist, teadusväljaanded ka eelretsenseerimist; järgneb küljendamine ja kujundamine. Alati ei pruugi raamatut trükkidagi – vahel piisab ka e-raamatust.

Kas kirjastate ka Tartu Ülikoolis mittetöötavate tellijate käsikirju?
Jah. Tartu Ülikooli Kirjastuse kaubamärki kannavad eelretsenseeritud ja professionaalselt toimetatud ning kujundatud väljaanded, sõltumata nende autori töötamise kohast. Trükiteenust pakume ka väljaannetele, mis retsenseerimisele ei kuulu.

Milline on raamatute minimaalne tiraaž?
Liim-, traat- või spiraalköites saame teha ka kas või üheainsa raamatu. Kõvakaanega raamatud vajavad trükkimist suurtel ofsettrükimasinatel, mistõttu alla 200 eksemplari tiraažid on küll võimalikud, kuid suhteliselt kallid.

Mida te saate trükkida?
Peamiselt teeme raamatuid ja brošüüre, kuid trükime ka blankette, kutseid, voldikuid, reklaamtrükiseid jpm. Mida me ei saa teha ise, tellime allhankena oma partneritelt.

Tartu Semiotics Library

Tartu Semiotics Library

Studies in Reading and Book Culture

Studies in Reading and Book Culture

Studia Orientalia Tartuensia

Studia Orientalia Tartuensia