Autorile

Kui kaua aega kulub raamatu valmimiseks ja palju see maksab?
Vajalik on teada käsikirja mahtu (tähemärkides koos tühikutega), soovitavat tiraaži, formaati, köiteliiki, värvilisust jm parameetreid (nt kas ja kui palju lisandub jooniseid, fotosid vms). Kui tegemist on juba küljendatud ehk trükivalmis failiga, kulub tiraaži trükiks nädal kuni neli – kõik sõltub tehnilistest parameetritest. Iga raamatu kohta koostame kalkulatsiooni, mis sõltub eelnimetatud parameetritest.

Mida peab tegema, et käsikirjast saaks raamat?
Iga käsikiri vajab kõigepealt toimetamist, teadusväljaanded ka eelretsenseerimist; järgneb küljendamine ja kujundamine. Alati ei pruugi raamatut trükkidagi – vahel piisab ka e-raamatust.

Kas kirjastate ka Tartu Ülikoolis mittetöötavate tellijate käsikirju?
Jah. Tartu Ülikooli Kirjastuse kaubamärki kannavad eelretsenseeritud ja professionaalselt toimetatud ning kujundatud väljaanded, sõltumata nende autori töötamise kohast. Trükiteenust pakume ka väljaannetele, mis retsenseerimisele ei kuulu.

Milline on raamatute minimaalne tiraaž?
Liim-, traat- või spiraalköites saame teha ka kas või üheainsa raamatu. Kõvakaanega raamatud vajavad trükkimist suurtel ofsettrükimasinatel, mistõttu alla 200 eksemplari tiraažid on küll võimalikud, kuid suhteliselt kallid.

Mida te saate trükkida?
Peamiselt teeme raamatuid ja brošüüre, kuid trükime ka blankette, kutseid, voldikuid, reklaamtrükiseid jpm. Mida me ei saa teha ise, tellime allhankena oma partneritelt.

Kust saada raha raamatu väljaandmiseks?
Tartu Ülikooli töötajatel on võimalik kord aastas taotleda kirjastamistoetust (harilikult on tähtaeg jaanuari keskel), selle kohta saab rohkem infot TÜ siseveebist. Teatud valdkondade raamatute puhul on võimalik toetust küsida Eesti Kultuurkapitalilt, väiksemas mahus toetavad kirjastamistegevust ka Kultuurkapitali maakondlikud sihtkapitalid. Kõrgkooliõpikute kirjutamise ja väljaandmise toetamiseks on olemas ka riiklik programm.

Interlitteraria

Interlitteraria

Tartu Semiotics Library

Tartu Semiotics Library

Studies in Reading and Book Culture

Studies in Reading and Book Culture