Mükoloogilised kogud

Vanemuise 46
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
fungarium@ut.ee
Ave Suija
lihhenoloogia kaasprofessor
PhD (botaanika ja mükoloogia)
Vanemise 46-217
Irja Saar
mükoloogia teadur
PhD (botaanika ja mükoloogia)
Vanemise 46-217
Irma Zettur
mikrobioloogilise ja mükoloogiliste kogude kuraator 0,75 k
MSc (loodusvarade kasutamine ja kaitse)
Vanemuise 46-216, 217
Ede Oja
kuraator 0,5 k
PhD (botaanika ja mükoloogia)
Vanemuise 46-217
Marju Vahter
mükoloogia ja mikrobioloogia kogu spetsialist 0,5 k
Vanemuise 46-216
Mari Müür
kuraator
MSc (bioloogilise mitmekesisuse kaitse)
Vanemuise 46-217