Kaugseire osakond

Mait Lang
osakonna juhataja, metsade kaugseire kaasprofessor 0,9 k
PhD (metsandus)
+372 737 4528
Krista Alikas
kaugseire kaasprofessor
PhD (keskkonnatehnoloogia)
+372 737 4516
Jan Pisek
maastike kaugseire kaasprofessor
PhD
+372 737 4527
Erko Jakobson
atmosfääri kaugseire kaasprofessor
PhD (keskkonnafüüsika)
Joel Kuusk
kaasprofessor
PhD (rakendusfüüsika)
+372 737 4515
Kersti Kangro
kaasprofessor 0,8 k
PhD (botaanika ja mükoloogia)
+372 737 4522
Lea Hallik
kaasprofessor
PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia)
+372 737 4570
Margit Aun
teadur 0,8 k
PhD (keskkonnatehnoloogia)
+372 737 4525
Ian-Andreas Rahn
veekogude kaugseire nooremteadur
MSc (keskkonnageoloogia ja -saaste)
Andres Kuusk
teaduslik nõustaja 0,5 k
DSc (geofüüsika)
+372 737 4528
Mirjam Uusõue
kaugseire insener 0,75 k
PhD (keskkonnatehnoloogia)
+372 737 4204
Anu Noorma
rakendusliku kaugseire professor (tööleping peatatud) 0,85 k
PhD (keskkonnafüüsika)
Jan Peter George
taimkatte kaugseire teadur (tööleping peatatud) 0,2 k
PhD