Erialainfo osakond

EST
Signe Bachmann
erialainfo peaspetsialist
MA (infokorraldus)
matemaatika ja informaatika, sporditeadused, õigusteadus, eestikeelsed e-õpikud
+372 737 5729
r 313
Vilve Seiler
infopädevuse koordinaator, erialainfo peaspetsialist 0,8 k
mag (kirjalik tõlge)
haridusteadus, politoloogia, ühiskonnateadused, psühholoogia, infopädevuse koolitused
+372 737 5729
r 313
Eda-Riin Tuuling
Eda-Riin Tuuling
erialainfo spetsialist 0,5 k
MA (soome-ugri keeled)
+372 737 5729
r 313
Svea Kaseorg
erialainfo spetsialist
+372 737 5780
+372 737 5729
r 313
Elo Tõnisoo
erialainfo spetsialist
keeleteadus, kirjandusteadus, ajalugu, etnoloogia, folkloristika, filosoofia, semiootika, usuteadus
+372 737 5780
r 313
Pille Naggel
erialainfo spetsialist
kliiniline meditsiin, peremeditsiin ja rahvatervishoid, bio- ja siirdemeditsiin, farmaatsia, hambaarstiteadus
+372 737 5780
r 313
Ivika Pall
erialainfo spetsialist
bioloogia, geograafia, geoloogia, keskkonnateadused, füüsika, keemia, tehnoloogia
+372 737 5780
r 313