eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Gümnaasiumiõpikud
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Politoloogia
Pedagoogika
Psühholoogia
Semiootika
Sotsioloogia
Teatri- ja filmiteadus
Teoloogia ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Teoloogia ja religiooniuuringud

0
Mille anni sicut dies hesterna...: studia in honorem Kalle Kasemaa
Keel
eesti, saksa, inglise, prantsuse, rootsi
Toimetaja
Marju Lepajõe, Andres Gross
Kirjastus
Tartu Ülikooli Kirjastus
Aasta
2003
Lehekülgi
378 lk
Formaat
175x250 mm
ISBN
ISBN 9985-56-713-7
Raamatu hind
5,00 €
Lisainfo
Sisu:

OTTO KAISER: Die Erfahrung der Zeit im Alten Testament, 11–27
MANFRIED DIETRICH: Ugarit — Ein Zentrum des levantinisch-ostmediterranen Kulturkreises, 28–46
THOMAS R. KÄMMERER: Altorientalische Gottheiten der Heilkunst: Gab es einen sumerisch-babylonischen Asklepios?, 47–64
AMAR ANNUS: Ninurta naasmine Nippurisse, 65–78 (Summary: The return of Ninurta to Nippur, 78)
WINFRIED THIEL: Geschichtliche, innenpolitische und religiöse Entwicklungen in Israel im 9. Jh. v.Chr., 79–89
MICHAEL HELTZER: Ezra 6:10 and the prayer for the life of the king, 90–94
URMAS NÕMMIK: Heebrea retoorilise poeesia ilust Iiobi raamatu Eliifase esimese kõne näitel, 95–113 (Zusammenfassung: Über die Schönheit der hebräischen rhetorischen Poesie am Beispiel der ersten Elifasrede im Buch Hiob, 113)
VELLO SALO: Esimene Taaveti laul: Piibli poeetiliste tekstide tõlkimisest, 114–116 (Zusammenfassung: Der erste Psalm: Über die Übersetzung der poetischen Texte der Bibel, 117)
FANNY DE SIVERS: Texte et/ou message: Quelques réflexions inspirées par la parution de la Bible de Bayard, 118–124
RANDAR TASMUTH: The schools of John and Thomas: Connective markers in the theories of Martin Hengel and James H. Charlesworth, 125–138
PEETER ROOSIMAA: Kuidas tõlkida Peetruse esimese kirja 3,18–19?, 139–155 (Zusammenfassung: Wie soll man den 1. Petrusbrief 3,18–19 übersetzen?, 155)
JUKKA THURÉN: Ett brev till Efesos, 156–162
ANNE KULL: Stoicheia tou kosmou: elementidest, viidetega Uuele Testamendile, 163–169 (Summary: Stoicheia tou kosmou: On the elements of the universe, with references to the New Testament, 169–170)
JAAN UNT: Tõsiselt nalja tehes ehk naerust kreeka kombel: katkendeid kogumikust Philogelos, 171–179 (Summary: Laughing seriously or Grecian laughter: Mainly about Philogelos, 179–180)
MEELIS FRIEDENTHAL: Malmesbury Aldhelm: usk ja teadus, 181–193 (Summary: Aldhelm of Malmesbury: Religion and science, 193)
MARIINA VIIA: La mission des Cisterciens en Livonie, 194–203
KARL LAANTEE: The political thought of Martin Luther, 204–215
ALAR LAATS: Martin Chemnitz ja Damaskuse Johannes: patristika osast kujunevas luterlikus traditsioonis, eriti kristoloogias, 216–225 (Zusammenfassung: Martin Chemnitz und Johannes von Damaskus: Über die Rolle der patristischen Theologie in der entstehenden Lutherischen Überlieferung, 226)
TARMO KULMAR: Märkmeid preestriameti kohta inkade riigis, 227–233 (Zusammenfassung: Einige Bemerkungen über das Priesteramt im Inkareich, 233)
ANU SALUÄÄR (tlk./Übers./transl.): Frans G. Bengtsson: Magliabechi mälestuseks, 234–239 (Zusammenfassung: Frans G. Bengtsson: Zum Andenken an Magliabechi, 240)
TOOMAS PAUL: Kommenteerivad märkused Wastses Testamendis (1686), 241–248 (Summary: Commenting remarks in Wastne Testament (1686), 248)
KRISTIINA ROSS: Fraseoloogiline etüüd vennatapu ainetel, 249–255 (Zusammenfassung: Eine phraseologische Etüde zum Motiv des Brudermordes, 255–256)
HENNING GRAF REVENTLOW: Zwischen Rationalismus und Spiritualismus: Lessings biblisches Dilemma, 257–271
TAPANI HARVIAINEN: The nedunya agreement drawn up for the parents of Abraham Firkovich in 1787, 272–280
J. ALBERTO SOGGIN: Biblische Texte in der römischen Dialektdichtung im 19. und 20. Jahrhundert, 281–289
URMAS PETTI: Kakssada aastat Tartu ülikooli usuteaduskonda, 290–298 (Zusammenfassung: Zweihundert Jahre Theologische Fakultät an der Universität Tartu, 298–299)
RIHO ALTNURME: Olaf Sild Tartu ülikooli usuteaduskonnas, 300–312 (Summary: Olaf Sild and the Faculty of Theology at Tartu University, 313)
OTT OJAPERV: Liturgiliste palvete tõlkimisest ja nende metamorfoosidest eesti keeles, 315–324 (Summary: Translating liturgical prayers into Estonian: Some metamorphoses, 325)
ANNA VERSCHIK: Paul Ariste jidišikeelne kõne jidiši kaitseks, 326–339 (Summary: Paul Ariste’s speech in Yiddish in defence of Yiddish, 339)
EGON BRINKSCHMIDT: Der steile Weg der Predigt: Ein einseitiger Beitrag zur Homiletik, 340–355
TÕNU LEHTSAAR: Kalle Kasemaast kui juhist, 356–359 (Summary: Kalle Kasemaa as the leader, 359)
Autorid: 360–363
Autoren: 364–368
Nimeregister/Personenregister: 369–377
Annotat.
30. detsembril 2002 tähistas Tartu Ülikooli usuteaduskond oma taasasutaja ja esimese dekaani, Vana Testamendi teaduste professori, Uppsala ja Haifa ülikooli audoktori Kalle Kasemaa 60. juubelisünnipäeva. Käesolev pühendusteos koondab 31 teadusartiklit, esseed ja kommenteeritud tõlget kolleegidelt, sõpradelt ja õpilastelt. Kogumiku tekstid on kirjutatud eesti, saksa, inglise, prantsuse ja rootsi keeles (eestikeelsetel artiklitel on võõrkeelsed kokkuvõtted).
Kogus:
Lisa ostukorvi
Info ja teenindus
Müügitingimused
Privaatsuspoliitika
NB! Oluline info