eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Methis

Methis. Studia humaniora Estonica on Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi ühisväljaanne, ilmumissagedusega kaks korda aastas (juuni ja detsember). Ajakiri on rahvusvahelise kolleegiumiga ja eelretsenseeritav. Ajakirjast ilmub trükiversioon, samuti on artiklid digitaalsel kujul tasuta kättesaadavad.

Avaldatakse humanitaarteaduslikke originaaluurimusi, peamiselt kirjanduse ja kultuuriuurimise ning teatriteaduse alal. Ajakiri ilmub eesti (või inglise) keeles, resümee inglise (või eesti) keeles. Koostatakse temaatilisi erinumbreid, iga kolmas on vabanumber. Lisaks teadusartiklitele võivad ajakirjanumbrid sisaldada erirubriike TÕLGE (erialase teoreetilise artikli tõlge), ARVUSTUS (ülevaateartikkel erialakirjandusest) ja ARHIIVILEID (kommenteeritud allikapublikatsioonid).

Peatoimetaja: Marin Laak (Eesti Kirjandusmuuseum)

Kontakt: Methis, Vanemuise 42, 50003 Tartu, e-post: methis@kirmus.ee

Toimetuskolleegium: Tiina Ann Kirss (Tallinna Ülikool, kolleegiumi esimees), Luule Epner (Tallinna Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum), Satu Grünthal (Helsingin Yliopisto), Cornelius Hasselblatt (University of Groningen), Robert Hughes (Ohio State University, Eesti Kirjandusmuuseum), Maire Jaanus (Columbia University, Barnard College), Sirje Olesk (Eesti Kirjandusmuuseum), Thomas Salumets (University of British Columbia), Virve Sarapik (Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kirjandusmuuseum), Anneli Saro (Tartu Ülikool, Helsingin Yliopisto), Jaan Undusk (Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Mardi Valgemäe (New York City University, Lehman College), Piret Viires (Tallinna Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum).

Ajakirja koduleht: ojs.utlib.ee/index.php/methis

Indekseerimine: Ulrich, MLA, DOAJ

Toetajad: Tartu Ülikool, riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu", Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv, Eesti Kultuurkapital, Eesti Teadusfond (läbi aastate erinevad grandid ja sihtfinantseeritavad teadusteemad)

ISSN 1736-6852

 

Info ja teenindus
UUS VEEBIPOOD!