eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
SOODNE
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Pedagoogika
Politoloogia
Psühholoogia
Semiootika
Sotsioloogia
Teatri- ja filmiteadus
Teoloogia ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Varia
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Methis

Methis. Studia humaniora Estonica on Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi ühisväljaanne, ilmumissagedusega kaks korda aastas (juuni ja detsember). Ajakiri on rahvusvahelise kolleegiumiga ja eelretsenseeritav. Ajakirjast ilmub trükiversioon, samuti on artiklid digitaalsel kujul tasuta kättesaadavad.

Avaldatakse humanitaarteaduslikke originaaluurimusi, peamiselt kirjanduse ja kultuuriuurimise ning teatriteaduse alal. Ajakiri ilmub eesti (või inglise) keeles, resümee inglise (või eesti) keeles. Koostatakse temaatilisi erinumbreid, iga kolmas on vabanumber. Lisaks teadusartiklitele võivad ajakirjanumbrid sisaldada erirubriike TÕLGE (erialase teoreetilise artikli tõlge), ARVUSTUS (ülevaateartikkel erialakirjandusest) ja ARHIIVILEID (kommenteeritud allikapublikatsioonid).

Peatoimetaja: Marin Laak (Eesti Kirjandusmuuseum)

Kontakt: Methis, Vanemuise 42, 50003 Tartu, e-post: methis@kirmus.ee

Toimetuskolleegium: Tiina Ann Kirss (Tallinna Ülikool, kolleegiumi esimees), Luule Epner (Tallinna Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum), Satu Grünthal (Helsingin Yliopisto), Cornelius Hasselblatt (University of Groningen), Robert Hughes (Ohio State University, Eesti Kirjandusmuuseum), Maire Jaanus (Columbia University, Barnard College), Sirje Olesk (Eesti Kirjandusmuuseum), Thomas Salumets (University of British Columbia), Virve Sarapik (Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kirjandusmuuseum), Anneli Saro (Tartu Ülikool, Helsingin Yliopisto), Jaan Undusk (Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Mardi Valgemäe (New York City University, Lehman College), Piret Viires (Tallinna Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum).

Ajakirja koduleht: ojs.utlib.ee/index.php/methis

Indekseerimine: Ulrich, MLA, DOAJ

Toetajad: Tartu Ülikool, riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu", Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv, Eesti Kultuurkapital, Eesti Teadusfond (läbi aastate erinevad grandid ja sihtfinantseeritavad teadusteemad)

ISSN 1736-6852

Ilmunud numbrid

1/2 (kevad-sügis 2008), Noor-Eesti erinumber, "Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus"
Koostajad Marin Laak, Sirje Olesk, toimetaja Marin Laak
Avatud juurdepääs: ojs.utlib.ee

3 (kevad 2009), teatriteaduse erinumber, "Theatre: Stability and Dynamics"
Koostajad ja toimetajad Anneli Saro ja Luule Epner
Avatud juurdepääs: ojs.utlib.ee

4 (sügis 2009), vabanumber
Toimetaja Andrus Org
Avatud juurdepääs: ojs.utlib.ee

5/6 (kevad-sügis 2010), omaelulookirjutuse erinumber, "Omaelulookirjutus Eesti kultuuriloos"
Koostaja ja toimetaja Leena Kurvet-Käosaar
Osta trükiväljaanne: www.tyk.ee
Avatud juurdepääs: ojs.utlib.ee


7 (kevad 2011), Nõukogude aja  erinumber
Koostajad Sirje Olesk ja Tiina Saluvere, toimetaja Tiina Saluvere
Osta trükiväljaanne: www.tyk.ee
Avatud juurdepääs: ojs.utlib.ee


8 (sügis 2011), vabanumber
Koostajad Jaak Tomberg ja Marin Laak, toimetaja Marin Laak
Osta trükiväljaanne: www.tyk.ee
Avatud juurdepääs: ojs.utlib.ee


9/10 (2012), tõlkeloo erinumber
Koostajad ja toimetajad Anne Lange ja Daniele Monticelli
Osta trükiväljaanne: www.tyk.ee
Avatud juurdepääs: ojs.utlib.ee


11 (2013), nullindate erinumber
Koostajad ja toimetajad Piret Viires ja Priit Kruus
Osta trükiväljaanne: www.tyk.ee
Avatud juurdepääs: ojs.utlib.ee


Info ja teenindus
Müügitingimused
Privaatsuspoliitika
NB! Oluline info