eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
SOODNE
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Psühholoogia
Politoloogia
Pedagoogika
Semiootika
Teatri- ja filmiteadus
Sotsioloogia
Teoloogia ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Kultuuriuuringud

Vaata ka etnoloogia ja folkloristika
Vaata ka keele- ja kirjandusteadus

0
Humanitaarteadused ja kunstid 100-aastases rahvusülikoolis
Keel
eesti
Koostaja
Riho Altnurme
Kirjastus
Tartu Ülikooli Kirjastus
Aasta
2019
Lehekülgi
368 lk
Formaat
160x240 mm
Märkus
kõvakaaneline, lisatud CD
ISBN
ISBN 978-9949-03-225-9
Raamatu hind
20,00 €
Lisainfo
Selles raamatus tutvustavad oma teadustööd ja kunstiloomet Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna professorid. Enamasti on tegemist varemavaldatu populariseeriva esitusega, kuid on ka originaalartikleid. Valdkonda kuuluvad täna ajaloo ja arheoloogia, eesti ja üldkeeleteaduse, filosoofia ja semiootika ning kultuuriteaduste instituut, usuteaduskond, maailma keelte ja kultuuride kolledž ning Viljandi kultuuriakadeemia. Kõik need üksused on kogumikus esindatud oma professorite kaastöödega. Tihti väljuvad käsitlused ühe distsipliini raamidest, pakkudes näiteid vaatenurkade ja meetodite põimumisest ning üksuste piire ületavast koostööst. Nii mõnegi artikli temaatika on inspireeritud tähtpäevast, mida selle raamatuga tähistame. See on meie kingitus rahvusülikoolile 100. sünnipäevaks.
Palju õnne, alma mater!

Koostaja Riho Altnurme, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaan 

---

SISUKORD

* Saatesõna / Margit Sutrop, dekaan

AJALUGU JA ARHEOLOOGIA
* Lühivaade III aastatuhandesse eKr ehk mida me teame või vähemalt arvame end teadvat Eesti alal elanud nöörkeraamika kultuuri inimestest / Aivar Kriiska, laboratoorse arheoloogia professor
* Nöörkeraamikast laulupidudeni / Valter Lang, arheoloogia professor
* Baltikum valgustusajastu kultuuriruumina / Mati Laur, uusaja professor
* Ülikool kui riigi silmad / Juhan Maiste, kunstiajaloo professor
* Miks on Eesti kihelkonnad nõnda suured? / Anti Selart, keskaja professor
* Kremli „uue rahvuspoliitika” eesmärkidest ja tagajärgedest 1953. aastal Nõukogude Eesti näitel / Tõnu Tannberg, Eesti ajaloo professor

EESTI JA ÜLDKEELETEADUS
* Eesti keele turuväärtusest – ajas ja praegu / Birute Klaas-Lang, eesti keele (võõrkeelena) professor
* Kuude nimetused kamassi keeles / Gerson Klumpp, soome-ugri keelte professor
* Eesti kirjakeele arenguteelt: grammatikamuutuste sammud ja hüpped / Helle Metslang, tänapäeva eesti keele professor
* Liivi keel Eesti rahvusülikoolis / Karl Pajusalu, eesti keele ajaloo ja murrete professor
* Viisakusteooria ja 100 aastat eesti viisakust: väike sissevaade Lutsu ja Tammsaare teoste põhjal / Renate Pajusalu, üldkeeleteaduse professor
* Juri Lotmani keelekäsitlus ja põhivärvinimede semiootiline teooria / Urmas Sutrop, antropoloogilise ja etnolingvistika professor

FILOSOOFIA JA SEMIOOTIKA
* Φ-teadused ja Σ-teadused ehk semiootika loomulikust kohast / Kalevi Kull, biosemiootika professor
* Vaimuseisundid pole loomulikud liigid / Bruno Mölder, vaimufilosoofia professor
* Emotsioonide roll moraalsetes lahkarvamustes / Margit Sutrop, praktilise filosoofia professor
* Rahvusülikool 21. sajandi kultuuris / Peeter Torop, kultuurisemiootika professor

KULTUURITEADUSED
* Realistlike ontoloogiate lekked: hübriidsus ja keerukus kultuurilistes ja esteetilistes süsteemides / Marina Grišakova, kirjandusteooria professor
* Kultuuripärandi võim – lahterdamisest vormistamiseni / Kristin Kuutma, kultuuriteaduste professor
* Murulugemine. Eesti kirjanduse professor Karl Muru (1927–2017) ja tema meetod / Arne Merilai, eesti kirjanduse professor
* Teatriteaduse trendid / Anneli Saro, teatriteaduse professor
* Toome sünnitusmaja kummitused: kuidas mõista kogemusjutte? / Ülo Valk, eesti ja võrdleva rahvaluule professor

USUTEADUS
* Rahvuslusest, religioonist ja rahvusülikoolist / Riho Altnurme, kirikuloo professor
* Teadus ja religioon – meie aja intellektuaalne draama või lihtsalt kasvuraskused? / Anne Kull, süstemaatilise usuteaduse professor
* Peruu vallutamine 1532–1533: võitjad ja võidetud / Tarmo Kulmar, võrdleva usuteaduse professor

MAAILMA KEELED JA KULTUURID
* „Postmodernne loomalikkus”: antropoloogiline detsentreerimine Jean Echenozi loomingus / Sara Bédard-Goulet, romanistika professor
* Humboldti „keeleline mõtlemine”: poeetika ja poliitika / Marko Pajević, germanistika professor
* Kõneleja vägi muistses Kreekas: kõnemehe ja poeedi rollid Seitsme targa traditsiooni ja sofist Gorgiase näitel / Janika Päll, klassikalise filoloogia professor
* Feministliku mõtte ja neoliberalismi keeruline suhe / Raili Marling, anglistika professor
* Tõlketeooria mõju / Luc van Doorslaer, tõlkeõpetuse professor

KUNSTID
* Estonian Suite: Live in Tallinn (CD lisatud) / Iñaki Sandoval, jazz-muusika professor
* Mõningaid mõtteid visuaalsest emakeelest ja müstilistest muinaslilledest / Kärt Summatavet, vabade kunstide professor 2019/2020
Kogus:
Lisa ostukorvi
Info ja teenindus
Müügitingimused
Privaatsuspoliitika
NB! Oluline info