eesti
english
Contact | Publishing | Services | Doctoral theses | OA | FAQ | Partners | History
Search
Advanced search
  Shopping Basket
Journals
Book Series
Art History
Culture Studies
Economics
Folklore
History and Archaeology
Language and Literature
Law
Media
Mathematics
Medicine
Natural Science
Philosophy
Physical Culture
Political Studies and Sociology
Semiotics
Theology and Religious Studies
Doctoral Theses


History and Archaeology

0
Ajalooline ajakiri 2020, 3/4 (173/174). Teemanumber: Sada aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest / Special issue: One hundred years since the signing of the Tartu Peace Treaty
Language
Estonian, English
Editor
Janet Laidla, Kaarel Piirimäe
Publisher
Tartu Ülikooli Kirjastus
Year
2020
Pages
192 p.
Format
148x230 mm.
ISSN
1406-3859
Price
10,00 €
The book is posted after the payment is made.
More details click here
Additional information
Sissejuhatus / Introduction

Kaarel Piirimäe: The Peace Treaty of Tartu: The Postcolonial Situation 100 Years Later

Artiklid / Articles

Konstantin Khudoley: The Tartu Peace Treaty of February 1920 and its aftermath: A case for Russian-Estonian conciliation (a contemporary view from Russia) [Kokkuvõte: Tartu rahuleping ja selle järelmõjud: Vene-Eesti kokkuleppe käsitlusi tänapäeva Venemaal]

David Feest: From Imperial Trade to Ethnic Business? The Economic Consequences of the Tartu Peace Treaty and the Bank G. Scheel & Co. [Kokkuvõte: Impeeriumi kaubandusest etniliseks äriks? Tartu rahulepingu majanduslikud järelmõjud Scheeli pangale]

Hent Kalmo: Enesemääramise paleus ja pragmaatika: Tartu versus Pariis [Abstract: Self-Determination in Word and Deed: Tartu vs. Paris]

Peeter Kaasik: Tartu rahuläbirääkimiste eellugu [Abstract: The Prelude to the Tartu Peace Negotiations]

Aivar Jürgenson: Kodusõja sündmustest Abhaasia eesti asundustes 1918–21 [Abstract: Events of the Civil War in Estonian Settlements in Abkhazia 1918–21]
Kogus:
Add to Shopping Basket
Info and service
How to buy
NB! Important information