eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Heuremata

Heuremata on eelretsenseeritav humanitaarteaduslik monograafiasari, mis alustas ilmumist 2005. aastal Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule ning semiootika osakondade, kunstiajaloo õppetooli, Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudi jt humanitaarasutuste koostöös. Kreeka keeles tähendab εὑρήματα 'leiud' või 'leidused'.

Sarja eesmärgiks on publitseerida eesti või Eesti päritolu autorite kirjandusteaduse, kultuuriteooria ja -semiootika, visuaalkunstide ja teatriteaduse jm alaseid originaaluurimusi. Sarjal on rahvusvaheline kolleegium, kõiki käsikirju eelretsenseeritakse vastava ala spetsialisti poolt. Käsikirjade vastuvõtmise otsustab eelretsensioonide põhjal toimetuskolleegium. Igal raamatul on oma eriala spetsialistist teaduslik toimetaja. Sarja seob ühtne kujundus, iga väljaanne on varustatud põhjaliku võõrkeelse resümeega.

Sarja koordinaator: Piret Viires (Eesti Kirjandusmuuseum, Tallinna Ülikool)

Sarja kolleegium: Luule Epner (Tartu Ülikool), Cornelius Hasselblatt (Rijksuniversiteit Groningen), Jaak Kangilaski (Tartu Ülikool), Sirje Olesk (Eesti Kirjandusmuuseum), Thomas Salumets (University of British Columbia), Virve Sarapik (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kunstiakadeemia), Jüri Talvet (Tartu Ülikool), Peeter Torop (Tartu Ülikool), Mardi Valgemäe (City University of New York, Lehman College), Rein Veidemann (Tallinna Ülikool)

ISSN 1736-809X

Sarjas ilmunud raamatud:

Boris Bernstein, Visuaalne kujund ja kunstimaailm: ajaloo polüfoonia, 2009. ISBN 978-9949-19-050-8.
Katrin Kivimaa, Rahvuslik ja modernne naiselikkus eesti kunstis 1850-2000, 2009. ISBN 978-9949-19-081-2.
20. sajandi mõttevoolud. Toimetanud Epp Annus, 2009. ISBN 978-9949-19-162-8.
Peeter Torop, Tõlge ja kultuur, 2011. ISBN 978-9949-19-620-3.
Jaak Tomberg, Kirjanduse lepitav otstarve, 2011. ISBN 978-9949-19-585-5.
Tiit Hennoste, Eesti kirjanduslik avangard 20. sajandi algul. Hüpped modernismi poole I, 2016. ISBN 978-9949-77-040-3.
Cornelius Hasselblatt, Eesti kirjanduse ajalugu, 2016. ISBN 978-9949-77-095-3.
Luule Epner, Mängitud maailmad, 2018. ISBN 978-9949-77-944-4.
Epp Annus, Sotskolonialism Eesti NSV-s: võim, kultuur, argielu, 2019. ISBN 978-9949-03-205-1.
Info ja teenindus
UUS VEEBIPOOD!