eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Trükiteenus | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Gümnaasiumiõpikud
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Politoloogia
Pedagoogika
Psühholoogia
Semiootika
Sotsioloogia
Teatri- ja filmiteadus
Teoloogia ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Keele- ja kirjandusteadus

0
Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XI-XII, 2011-2012
Keel
eesti
Toimetaja
Mari Mets, Karl Pajusalu
Kirjastus
Tartu Ülikooli Kirjastus
Aasta
2013
Lehek?lgi
220 lk
Formaat
160x230 mm
ISSN
1406-8354
Raamatu hind
10,00 €
Lisainfo
SISU:

Lõuna-Eesti maastikud ja keeled / Lõuna-Eesti maaq ni keeleq

Mirjam Potter. Maastiku visuaalsuse hindamine Võrumaa näitel.
Summary: Visual assessment of landscape: The case study of Võro County

Karl Pajusalu, Péter Pomozi. Lõunapoolseima lõunaeesti ja ülemungari keele- ja kultuuripiirid.
Summary: The linguistic and cultural boundaries of the southernmost part of South Estonia and Upper Hungary

Kristiina Tiideberg. Tsässonad – kas ainult Setumaal?
Summary: Orthodox chapels – can they be found only in Setomaa?

Szilard Toth. Täpsustusi eesti kirjakeele viienda perioodi (1857–1905) hääbuva tartukeelse kirjasõna kohta.
Summary: Notes on the vanishing South-Estonian written language from the fifth period of the Estonian literary language (1857–1905)

Kati Allmäe. „Pekoˮ sõnavara ja ekspletiivid.
Summary: Vocabulary and expletives in the Seto epic “Pekoˮ

Sulev Iva. Võru ja seto kõrihäälikud h ja q.
Summary: Võru and Seto laryngeals h and q


Kauksi Ülle luulemaastikud / Kauksi Ülle luulõmaaq

Heidi Aadma. Vaatemängude varjatud valvasolek.
Summary: The hidden alertness of spectacles

Tiia Allas. Kauksi Ülle neitsü oppus. 20 aastakka Kauksi Ülle loominguga – ärqtundmiisi taa tii päält.
Summary: Kauksi Ülle’s virgin teaching: Twenty years with Kauksi Ülle’s creation – recognitions from that path

Aare Pilv. Võru keelest võõrkeelena ja Kauksi Ülle tõlkimisest eesti keelde.
Summary: About the Võro language as a foreign language and the translation of Kauksi Ülle’s texts into Estonian


Vilju jututarest ja seminaridelt / Viljo jututarõst ni seminärelt

Mariko Faster, Sulev Iva. Võru sõnaraamatust.
Maarja Hõrn. Kuis köütä seto kombit latsiaia õgapäävä ello.
Inge Käsi. Kaehhus võro murdõkeele sõnaraamatohe.
Triin Laan. Umakultuur ja sjoo oppamisõ üts võimalus Räpinä kihlkunna näütüsel.
Moon Meier. „Seto asjaˮ ajamine jutuvestmise vormis.
Mari Mets. Lõunaeesti keelesaarte tekstikogumikust.
Anu Toe. 20 aastat Setomaal taasiseseisvunud Eestis.
Kadri Villem. Kirja silma uskumusest Setomaal.

TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus 2011–2012
Töötajad ja nõukogu
Kroonika
Kasulikke linke
 
Info ja teenindus
Müügitingimused
Privaatsuspoliitika
NB! Oluline info