eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Gümnaasiumiõpikud
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Politoloogia
Pedagoogika
Psühholoogia
Semiootika
Sotsioloogia
Teatri- ja filmiteadus
Teoloogia ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Keele- ja kirjandusteadus

0
Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. ...
Sari
Acta Slavica Estonica 4
Keel
vene
Toimetaja
А. Вдовин, Р. Лейбов
Kirjastus
University of Tartu Press
Aasta
2013
Lehek?lgi
346 lk
Formaat
160x240 mm
ISBN
ISBN 978-9949-32-475-0
ISSN
2228-2335
Raamatu hind
19,00 €
Lisainfo
Эта коллективная монография посвящена русскому литературному канону и педа-гогической практике XIX века. Первую часть составляют работы об общей истории школьных книг для чтения и судьбе наследия двух отдельных авторов  (Вяземский и Фет) в хрестоматиях. Вторую часть монографии составили работы об отдельных стихотворениях русских поэтов (Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Кольцова, Тютчева, Хомякова, Некрасова, Майкова), устойчиво входивших в школьный круг чтения.  Предлагаемые очерки дают представление о разных аспектах истории этих текстов и их рецепции. В книге имеются два приложения. В первом помещен список из 108 хрестоматий и книг для чтения, включенных в уникальную базу данных, доступную в интернете (www.ruthenia.ru/canon). Во втором дан список наиболее популярных авторов и их текстов, представленных в хрестоматиях XIX века.

TEXTBOOKS TEXTS: RUSSIAN PEDAGOGICAL PRACTICE OF THE 19th CENTURY AND THE POETIC CANON. The present monographic research of the group involved in the project “Russian Literary Canon Formation”, financed by Estonian Science Foundation (grant 8471), and their supporters is devoted to the Russian literary canon and the pedagogical practice of the 19th century. The first part of the book contains chapters about the general history of school textbooks for reading and the story of the heritage of two authors (Vyazemsky and Fet) in them. The second part of the book presents chapters on various Russian poets (Batyushkov, Zhukovsky,
Pushkin, Koltsov, Tyutchev, Maikov) whose poems found a firm place in the reading materials for schools. The chapters of the monograph give an idea of different aspects of the history of these texts and their reception.
The monograph has two supplements. In the first there is a list of 108 textbooks and books of reading which are all included in the unique data base accessible in the Internet (www.ruthenia.ru/canon). The second supplement offers a list of the most popular authors and their texts included in the textbooks of the 19th century.
Annotat.
Indekseeritud andmebaasis Thomson Reuters Web of Science Core Collection
 
Info ja teenindus
Müügitingimused
Privaatsuspoliitika
NB! Oluline info