eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Politoloogia
Pedagoogika
Psühholoogia
Semiootika
Sotsioloogia
Teatri- ja filmiteadus
Teoloogia ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Avatud Eesti raamat

“Avatud Eesti raamat” on Avatud Eesti Fondi algatatud sari, mille eesmärgiks on tutvustada maailma mõtteloo võtmetekste. Alates 2004. aastast tegutseb Avatud Eesti Raamatu programm Eesti Kultuurkapitali juures. Sarjas ilmuvad sarnase kujundusega eri kirjastuste raamatud.

Konkreetsed tõlkepakkumised, aga ka tõlkesoovitused võib saata Tartu Ülikooli Kirjastuse peatoimetajale Ivo Voldile (Ivo.Volt@ut.ee).

Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandel on sarjas seni ilmunud alljärgnevad raamatud. Lehekülje lõpus on toodud nimekiri töös olevaist raamatuist.

Sigmund Freud, Inimhinge anatoomiast. Tõlkinud Anne Lill, kommenteerinud Jüri Allik, 1999. 431 lk. ISBN 9985563999.
LÄBI MÜÜDUD
Saul A. Kripke, Nimetamine ja paratamatus. Tõlkinud Anto Unt, 2001. 218 lk. ISBN 9985565436.
LÄBI MÜÜDUD
Willard Van Orman Quine, Sõna ja objekt. Tõlkinud Anto Unt, järelsõna Bruno Mölder, 2005. 442 lk. ISBN 9949110211.
LÄBI MÜÜDUD
Juri Lotman, Kultuuritüpoloogiast. Tõlkinud Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere, 2010. 184 lk. ISBN 9789949195480.
LÄBI MÜÜDUD
Gottlob Frege, Aritmeetika alused. Loogilis-matemaatiline uurimus arvu mõistest. Tõlkinud Piret Kuusk, järelsõna Madis Kõiv, 2014. 353 lk. ISBN 9789949324972
Carl G. Hempel, Loodusteaduse filosoofia. Tõlkinud Tiiu Hallap, järelsõna Rein Vihalemm, 2014. 187 lk. ISBN 9789949327300
P. F. Strawson, Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse. Tõlkinud ja järelsõna Tiiu Hallap, 2016. 198 lk. ISBN 9789949770465
Paul Feyerabend, Meetodi vastu. Tõlkinud Kalle Hein, järelsõna Tiiu Hallap, 2016. 416 lk. ISBN 9789949770595
Bas C. van Fraassen, Teaduslik pilt. Tõlkinud Tiiu Hallap, järelsõna Piret Kuusk, 2016. 354 lk. ISBN 9789949773145
C. P. Snow, Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon. Jerome Kagan, Kolm kultuuri. Loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil. Tõlkinud Mart Trummal, järelsõna Jüri Engelbrecht, 2017. 430 lk. ISBN 9789949773664
Mircea Eliade, Uurimus usundiloost. Tõlkinud Mirjam Lepikult, järelsõna Erki Lind, 2017. 544 lk. ISBN 9789949775262
Ernst Mayr, Bioloogilise mõtte areng: mitmekesisus, evolutsioon ja pärilikkus. Tõlkinud Ülo Maiväli, Sille Remm, Kristiina Vind, järelsõna Kalevi Kull, 2017. 1032 lk. ISBN 9789949775651
Bioeetika võtmetekste: antoloogia. Tõlkinud Kalle Hein, koostaja ja järelsõna autor Kadri Simm, 2018. 408 lk. ISBN 9789949778362
Hans Kelsen, Puhas õigusõpetus: sissejuhatus õigusteaduse probleemistikku. Tõlkinud ja järelsõna Hent Kalmo, 2018. 186 lk. ISBN 9789949778393
Bronisław Malinowski, Maagia, teadus ja religioon ning teisi esseid. Tõlkinud Olavi Teppan, järelsõna Toomas Gross, 2020. 407 lk. ISBN 9789949032723
Arnold van Gennep, Siirderiitused. Tõlkinud Anti Saar, järelsõna Toomas Gross, 2020. 256 lk. ISBN 9789949031504
Theodor W. Adorno, Uue muusika filosoofia. Tõlkinud ja järelsõna Jaan Ross, 2020. 230 lk. ISBN 9789949033270
Benedict Anderson, Kujutletud kogukonnad. Mõtisklusi rahvusluse tekkest ja levikust. Tõlkinud Kalle Hein, järelsõna Aro Velmet, 2020. 344 lk. ISBN 9789949033058
Gilbert Ryle, Vaimu mõiste. Tõlkinud Uku Tooming, järelsõnad Julia Tanney ja Uku Tooming, 2020. 484 lk. ISBN 9789949033119
Hilary Putnam, Kolmekordne lõng: vaim, keha ja maailm. Tõlkinud ja järelsõna Tiiu Hallap, 2020. 310 lk. ISBN 9789949034888
Wilfred Cantwell Smith, Religiooni tähendus ja ots. Tõlkinud Mihkel Niglas, järelsõna Indrek Peedu, 2020. 450 lk. ISBN 9789949033089
Mircea Eliade, Šamanism ja arhailised ekstaasitehnikad. Tõlkinud Mirjam Lepikult, järelsõna Laur Vallikivi, 2021. 662 lk. ISBN 9789949033119
Peter Singer, Loomade vabastamine. Tõlkinud Martin Garbuz, järelsõna Kadri Simm, 2021. 388 lk. ISBN 9789949036622
Paul Tillich, Julgus olla. Tõlkinud Anu Põldsam, järelsõna Anne Kull, 2021. 192 lk. ISBN 9789949037506

TÕLGITUD, ETTEVALMISTAMISEL (seisuga 03.12.2021):
 • Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism. Tõlkija Merily Salura
 • Alfred Ayer, Language, truth and logic. Tõlkija Tiiu Hallap
 • Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind. Tõlkijad Silver Rattasepp ja Tanel Pern
 • Marcus Tullius Cicero, Jumalate loomusest (De natura deorum). Tõlkija Ivo Volt
 • Henry Corbin, Valik tekste. Koostaja Siim Lill, tõlkija Mirjam Lepikult
 • Georges Dumézil, Eskiise mütoloogiast. Tõlkija Anti Saar
 • Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Tõlkija Mariina Viia
 • Sergei Eisenstein, Valik kunstiteoreetilisi töid. Tõlkija Enn Siimer
 • Northrop Frye, Anatomy of criticism: four essays. Tõlkija Kersti Unt
 • a-Idrisi, Nuzhat al-muštāq (Skandinaaviat, Baltikumi ja Ida-Euroopat käsitlevad peatükid). Tõlkija Üllar Peterson
 • John Losee, A historical introduction to the philosophy of science. Tõlkija Tiiu Hallap
 • Aleksei Lossev, Homerosest Prokloseni: Lühikokkuvõte antiikesteetika ajaloost. Tõlkija Enn Siimer
 • Merab Mamardašvili ja Aleksandr Pjatigorski, Символ и сознание. Tõlkija Silvi Salupere
 • John McDowell, Mind and World. Tõlkija Tiiu Hallap
 • Serge Moscovici, La Machine à faire les dieux. Tõlkijad Aija Sprivul ja Iika Bramban
 • Rudolf Otto, Das Heilige. Tõlkija Erki Lind
 • Roy A. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity. Tõlkija Triinu Pakk
 • Jean-Jacques Rousseau, Moraalikirjad ja Savoia vikaari usutunnistus. Tõlkija Joonas Kiik
 • John R. Searle, The construction of social reality. Tõlkija Tiiu Hallap
 • Thukydides, Peloponnesose sõja ajalugu. Tõlkija Anne Lill
 • Vladimir Vernadski, Biosfäärist ja muust. Tõlkija Enn Siimer
 • Ludwig Wittgenstein, The Blue Book, The Brown Book. Tõlkija Henrik Sova
 • Georg Henrik von Wright, Explanation and understanding ja Causality and determinism. Tõlkija Tiiu Hallap
 • Xenophon, Sokratese apoloogia. Meenutused Sokratesest. Pidusöök. Majandamisest. Tõlkija Anne Lill
TÕLKIMISEL (seisuga 03.12.2021):
 • G. E. M. Anscombe, Intention. Tõlkija Mark Hallap
 • George Berkeley, Valik teoseid. Tõlkijad Raul Veede, Roomet Jakapi
 • John Dewey, Democray and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. Tõlkija Edgar Krull
 • Wendy Doniger, The Implied Spider: Politics and Theology in Myth. Tõlkija Aldo Randmaa
 • Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes. Tõlkijad Elo Kõiv, Gea Kangilaski
 • Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli. Tõlkija Marri Amon
 • Paul Ricoeur, Lectures on ideology and utopia. Tõlkija Tanel Pern
 • Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature. Tõlkija Taavi Laanpere
 • Eric J. Sharpe, Comparative religion. A history. Tõlkija Olavi Teppan
 • Peter Strawson, The bounds of sense. Essay on Kant's "Critique of pure reason". Tõlkija Tiiu Hallap
 • Boriss Uspenski, Kompositsioonipoeetika (ja artikkel „Stiili semiootilised probleemid“). Tõlkija Eva Lepik
Info ja teenindus
Müügitingimused
Privaatsuspoliitika
NB! Oluline info