eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
SOODNE
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Pedagoogika
Politoloogia
Psühholoogia
Semiootika
Sotsioloogia
Teatri- ja filmiteadus
Teoloogia ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Varia
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Ajalooline ajakiri

Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal on Eesti vanim ajalooajakiri, mis alustas ilmumist 1922. aastal. Ajakiri keskendub Eesti ja Läänemere regiooni ajaloole ning katab kõiki ajalooperioode.

Ajakirja eesmärgiks on professionaalse ajaloo-alase diskussiooni elavdamine Eestis ning selle tihedam lõimimine rahvusvahelise ajalooteadusega. Sellele on oluliselt kaasa aidanud 2007. a kasutusele võetud praktika avaldada eestikeelsete artiklite kõrval ka võõrkeelseid uurimusi ning teemanumbreid, misläbi ajakirja kaasautorite hulka kuulub teadlasi kogu maailmast. Samaaegselt on Ajalooline Ajakiri üheks põhiliseks foorumiks, kus Eesti ülikoolide doktorandid avaldavad oma esimesi teadustöid. Diskussiooni elavdamiseks on ajakirja sisse viidud uued rubriigid (Vaatenurk, Historiograafiline ülevaade, Retsensioonartikkel, Väitlus, Allikas ja kommentaar), mis laiendavad tavapärase teadusartikli raamistiku seatud piire ning võimaldavad vahendada ka ajalooteoreetilisi ja metodoloogilisi mõttevahetusi. Igal aastal ilmub ka 1–2 teemanumbrit, millesse kogutakse konkreetsemat valdkonda puudutavaid uurimusi nii Eestist kui mujalt.

Kõik ajakirjas ilmuvad artiklid vastavad teadusliku artikli nõuetele. Seda garanteerib eelretsen-seerimisprotsess, kus ajakirjale esitatud artikleid retsenseerib vähemalt üks, vajadusel kaks retsensenti (kui esimene retsensioon on ebapiisav või ei anna ühest tulemust; või on tegu mitut valdkonda hõlmava artikliga, mille hindamiseks ühe retsensendi kompetentsist ei piisa). Lisaks esitab peatoimetaja oma hinnangu ning parandusettepanekud.

Ajakiri ilmub 4 korda aastas (sh tavaliselt üks süvendatult mingile teemale pühendatud topeltnumber).

Toimetajad: Janet Laidla, janet.laidla@ut.ee

Toimetuskolleegium: Olavi Arens (Armstrong Atlantic State University), David Feest (Georg-August-Universität Göttingen), Jüri Kivimäe (University of Toronto), Aivar Kriiska (Tartu Ülikool), Anu-Mai Kõll (Södertörn University College), Valter Lang (Tartu Ülikool), Eero Medijainen (Tartu Ülikool), Aadu Must (Tartu Ülikool), Aigi Rahi-Tamm (Tartu Ülikool), Hain Rebas (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Tiit Rosenberg (Tartu Ülikool).

Ajakirja koduleht: http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA

Juurdepääs: trükiversioon ja veebiversioon (avatud juurdepääs)

ISSN 1406-3859 (trükis)
ISSN 2228-3897 (veebiversioon)
DOI: https://doi.org/10.12697/issn1406-3859
Info ja teenindus
Müügitingimused
Privaatsuspoliitika
NB! Oluline info