eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Trükiteenus | KKK | Uudised | Meedia | OA | Andmebaasid | Auditoorium | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia
Filosoofia
Gümnaasiumiõpikud
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Politoloogia
Pedagoogika
Psühholoogia
Semiootika
Sotsioloogia
Teatri- ja filmiteadus
Usuteadus ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Eesti keele varamu

Sari "Eesti keele varamu" esitab põhilise teadmise eesti keele ehituse ja kasutuse kohta. 

Sarja peatoimetaja: Helle Metslang
Sarja kolleegium: Mati Erelt, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Reet Kasik, Karl Pajusalu, Jüri Viikberg

Sarja väljaandmist toetavad riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu", Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Tartu Ülikool ja Emakeele Selts.

Sarja kaanekujundus: Kalle Paalits

Sarjas ilmunud raamatud


1. Reet Kasik, Sõnamoodustus. 2015. 424 lk. ISBN 978-9949-32-985-4.

Sõnamoodustuse köide kirjeldab sõnavara struktuuri ja rikastuse võimalusi. Vähem kui kümnendik eesti keele sõnadest on lihtsõnad, üle 90 protsendi on liitsõnad ja tuletised. See raamat näitab, missuguseid tähendusseoseid on eesti keele sõnamoodustusvahenditega võimalik luua, ning kirjeldab produktiivseid ja reeglipäraseid võimalusi, mida kasutatakse uute sõnade moodustamiseks. Sõnastikusõnade kõrval on raamatus rikkalikult näiteid spontaanselt loodud tekstisõnadest.
 
2. Eva Liina Asu, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu, Pire Teras, Eesti keele hääldus. 2016. 288 lk. ISBN 978-9949-77-250-6.

Eesti keele häälduse köide kirjeldab eesti keele hääldussüsteemi ning selle varieerumist. Siit saab ülevaate eesti keele vokaalidest ja konsonantidest, sõnarõhust, vältest ja intonatsioonist. Raamat esitab samuti põhjaliku sissevaate eesti keele häälduse uurimislukku nii foneetika kui ka fonoloogia vaatenurgast.
 
Info ja teenindus
Kuidas osta e-poest
Liitumine uudiskirjaga