eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Trükiteenus | KKK | Uudised | Meedia | OA | Andmebaasid | Auditoorium | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Gümnaasiumiõpikud
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Politoloogia
Pedagoogika
Psühholoogia
Semiootika
Sotsioloogia
Teatri- ja filmiteadus
Usuteadus ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Avatud Eesti Raamat

“Avatud Eesti raamat” on Avatud Eesti Fondi algatatud sari, mille eesmärgiks on tutvustada maailma mõtteloo võtmetekste. Alates 2004. aastast tegutseb Avatud Eesti Raamatu programm Eesti Kultuurkapitali juures. Sarjas ilmuvad sarnase kujundusega eri kirjastuste raamatud.

Ootame konkreetseid tõlkepakkumisi ja soovitusi aadressil tyk@ut.ee.

Tartu Ülikooli Kirjastuse vahendusel on sarjas seni ilmunud alljärgnevad raamatud.

Sigmund Freud, Inimhinge anatoomiast. Tõlkinud Anne Lill, kommenteerinud Jüri Allik, 1999. 431 lk. ISBN 9985563999. LÄBI MÜÜDUD
Saul A. Kripke, Nimetamine ja paratamatus. Tõlkinud Anto Unt, 2001. 218 lk. ISBN 9985565436. LÄBI MÜÜDUD
Willard Van Orman Quine, Sõna ja objekt. Tõlkinud Anto Unt, järelsõna Bruno Mölder, 2005. 442 lk. ISBN 9949110211. LÄBI MÜÜDUD
Juri Lotman, Kultuuritüpoloogiast. Tõlkinud Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere, 2010. 184 lk. ISBN 9789949195480. LÄBI MÜÜDUD
Gottlob Frege, Aritmeetika alused. Loogilis-matemaatiline uurimus arvu mõistest. Tõlkinud Piret Kuusk, järelsõna Madis Kõiv, 2014. 353 lk. ISBN 9789949324972
Carl G. Hempel, Loodusteaduse filosoofia. Tõlkinud Tiiu Hallap, järelsõna Rein Vihalemm, 2014. 187 lk. ISBN 9789949327300
P. F. Strawson, Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse. Tõlkinud ja järelsõna Tiiu Hallap, 2016. 198 lk. ISBN 9789949770465
Paul Feyerabend, Meetodi vastu. Tõlkinud Kalle Hein, järelsõna Tiiu Hallap, 2016. 416 lk. ISBN 9789949770595
Bas C. van Fraassen, Teaduslik pilt. Tõlkinud Tiiu Hallap, järelsõna Piret Kuusk, 2016. 354 lk. ISBN 9789949773145

TÕLGITUD, TOIMETAMISEL (seisuga 07.01.2017):
 • Theodor Adorno, Philosophie der neuen Musik. Tõlkija Jaan Ross.
 • Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions. Tõlkija Mirjam Lepikult.
 • Ernst Mayr, The growth of biological thought: diversity, evolution, and inheritance. Tõlkijad Ülo Maiväli, Sille Hausenberg, Kristiina Tüür.
 • Gilbert Ryle, The concept of mind. Tõlkija Uku Tooming.
 • Wilfred Cantwell Smith, The meaning and end of religion. Tõlkija Mihkel Niglas.
 • C. P. Snow, The two cultures and the scientific revolution; Jerome Kagan, The three cultures. Natural sciences, social sciences, and the humanities in the 21st century. Tõlkija Mart Trummal.
TÕLKIMISEL (seisuga 07.01.2017):
 • Alfred Ayer, Language, truth and logic. Tõlkija Tiiu Hallap.
 • Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind. Tõlkijad Silver Rattasepp ja Tanel Pern.
 • Bioeetika võtmetekstide antoloogia. Tõlkija Kalle Hein.
 • Marcus Tullius Cicero, Jumalate loomusest (De natura deorum). Tõlkija Ivo Volt .
 • Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Tõlkija Neeme Näripä.
 • Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Tõlkija Mariina Viia.
 • Northrop Frye, Anatomy of criticism: four essays. Tõlkija Jaak Tomberg.
 • Saul Kripke, Wittgenstein on rules and private language: an elementary exposition. Tõlkija Jaan Kangilaski.
 • Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes. Tõlkija Elo Kõiv.
 • Serge Moscovici, La Machine à faire les dieux. Tõlkijad Aija Sprivul ja Iika Bramban.
 • Rudolf Otto, Das Heilige. Tõlkija Erki Lind.
 • Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli. Tõlkija Marri Amon.
 • Paul Ricoeur, Lectures on ideology and utopia. Tõlkija Tanel Pern.
 • Peter Singer, Animal liberation. Tõlkija Martin Garbuz.
 • Ludwig Wittgenstein, The Blue Book, The Brown Book. Tõlkija Henrik Sova.
 • Xenophon, Sokratese apoloogia. Meenutused Sokratesest. Pidusöök. Majandamisest. Tõlkija Anne Lill.
Info ja teenindus
Kuidas osta e-poest
Liitumine uudiskirjaga